Reglement TV Tanthof

reglement

Afhangen
 • Een baan afschrijven gebeurt via het elektronische afhangsysteem. Voor de gebruiksaanwijzing zie:http://www.jiba-afhangbord.nl/handleiding
 • Indien het clubhuis dicht is of als het elektronische afhangsysteem buiten gebruik is moet er afgehangen worden op het afhangbord in de hal.
 • Men moet met twee of meer leden op het complex aanwezig zijn om te kunnen afschrijven. Alleen met pasjes van leden die aanwezig zijn en aan het spel deelnemen, mag worden afgeschreven. .
 • De afhangperiode voor een singlepartij is 30 minuten en voor een dubbelpartij of een Amerikaanse partij 45 minuten.
 • Wanneer een speler op een baan speelt moet ten allen tijde met zijn/haar spelerspas voor diezelfde tijd en baan zijn afgeschreven. Bij dubbelspelen moeten met vier spelerspassen worden afgeschreven.
 • Het bestuur houdt zich het recht voor om indien op een onjuiste of onrechtmatige wijze is afgeschreven de afschrijving te wissen.
 • Het bestuur kan leden die zonder (geldige) tennispas hebben afgeschreven van de baan verwijderen.
 • Wanneer men voor een bepaalde tijd heeft afgeschreven, moet men deze hele periode uitspelen voordat men voor een volgende periode kan afschrijven. Na verloop van een speelperiode mag, indien er niet is gereserveerd door anderen, door dezelfde spelers opnieuw worden afgeschreven.
 • Stelregel is; schrijf altijd af achter degenen, die het langst op de baan staan.
 • Tijdens de tennislessen op een baan kan er op deze baan niet afgeschreven worden.
 • Er mogen geen tennislessen gegeven worden, anders dan door de tennisschool/trainer die een contract heeft met de stichting en de vereniging.
 • Bij toernooien, clubkampioenschappen e.d. kan er worden afgeweken van het baanschema. De betreffende commissie zal dit tijdig vermelden op de website of via het clubblad.
 • Tijdens de toernooien kan er op de gereserveerde banen voor de toernooien niet afgeschreven worden. Lees hiervoor regelmatig de aankondigingen.
Gedragsregels
 • De tennisbanen dienen betreden te worden via de hiervoor bestemde toegangshekken per baan.
 • Men mag slechts spelen in tenniskleding en op tennisschoenen.
 • De tennisbanen mogen alleen betreden worden door deelnemers aan het tennisspel, maximaal 2 spelers bij een single spel en maximaal 4 spelers bij een dubbelspel.
 • De tennisbanen mogen alleen betreden worden met normale tennisschoenen (geen zwarte zool).
 • Het is ten strengste verboden te roken op de banen.
 • Het achterlaten van kauwgom op de tennisbaan is absoluut verboden. Kauwgom is heel moeilijk te verwijderen van de kunstgrasvezels.
 • Het is verboden glas- en serviesgoed mee te nemen op de banen. Help a.u.b. mee aan het schoonhouden van onze banen en het park door glas- en serviesgoed en lege flesjes terug te brengen naar de bar en vergeet niet uw afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Men dient zelf zijn/haar kopjes, glazen en flessen van het (tennis) terras op te ruimen.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van de leden en/of bezoekers. Schade toegebracht aan bezittingen van de vereniging kan geheel of gedeeltelijk verhaald worden op de veroorzaker hiervan.
 • Herhaald wangedrag kan leiden tot het intrekken van uw lidmaatschap.
 • Eventueel geconstateerde onregelmatigheden dienen aan het bestuur gemeld te worden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Baangebruik bij winterse omstandigheden:
Toestemming om te spelen wordt gegeven door de Beheer en Onderhoudscommissie.
 • Kale vorst
  Bespelen is geen bezwaar, maar de mat is uiteraard wel hard; vegen voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang.
 • Sneeuw
  Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden. Bovendien wordt er mogelijk instrooizand meegenomen.
  Het betreden van een besneeuwd veld is af te raden. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan die zich vasthecht aan de mat; hierdoor zal de mat (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooien.
 • IJzel 
  BESPELEN is in deze omstandigheden VERBODEN. Beijzelde vezels kunnen bij betreding breken.
 • Dooi
  BESPELEN gedurende de dooiperiode is VERBODEN zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen (totale constructie).
 • Bij het onstaan van plassen op de baan wordt aangeraden niet te tennissen tot dat deze zijn verdwenen. 

Wie wat waar

Klik hier het Wie Waar Waar document.

Lidmaatschap Overzicht