Jubileum 2014

Vanwege het 25-jarig bestaan van onze club voor ieder lid een exemplaar van de Jubileumuitgave

Dit kalenderjaar viert de Tennis Vereniging Tanthof  haar 25-jarig jubileum. Een mooi moment om zowel terug te blikken, als vooruit te kijken. Om alle mooie herinneringen veilig te stellen is een jubileumuitgave samengesteld waarin de verandering van TTD naar TVT in woord en beeld een plekje heeft gekregen.

Voor elk lid van onze club (jong, oud en alles daartussen) ligt een exemplaar  bij het publicatiebord naast de ingangsdeur. Neem het mee naar huis en lees de herinneringen en toekomstverwachtingen van prominente leden.

Namens de Lustrum- en de PR-commissie,

Ton Lalesse

Archief Nieuws Overzicht