INSCHRIJVEN VOORJAARSCOMPETITIE 2019 VOOR SENIOREN EN JUNIOREN

 • De inschrijving voor de Voorjaarscompetitie 2019 is geopend voor alle senioren en junioren die competitie willen spelen.
  Er kan ingeschreven worden tot en met 23 december a.s.

Let op of je een bevestigingsmail krijgt na aanmelding! Zo niet vul dan op een later tijdstip nog een keer het formulier in.

INSCHRIJVING VOORJAARSCOMPETITIE 2019 VOOR SENIOREN EN JUNIOREN 

De inschrijving voor de Voorjaarscompetitie 2019 is geopend voor alle senioren en junioren die competitie willen spelen.
De KNLTB heeft ook dit jaar weer een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de competitie. Allereerst is de naam van de gele competitie voor de jeugd tot en met 17 jaar veranderd in Junioren. De jeugd uit de Tenniskids (t/m 12 jaar, rood, oranje, groen) stromen dus niet meer door naar de gele competitie maar naar de Juniorencompetitie.
Verder heeft de KNLTB de competitievormen en de regelgeving van de districten/regio’s geharmoniseerd. De landelijke competitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gelaten. Mede als gevolg van het afschaffen van districtsgrenzen zijn diverse competitiesoorten samengevoegd en zijn er een aantal nieuwe competitievormen bijgekomen.
Het gevolg van deze harmonisatie is o.a. dat ploegrechten( het recht om een bepaalde klasse te spelen) van de districtscompetities zijn komen te vervallen. Het betekent dat voor ieder team een  eenmalige ploegopgave gedaan moet worden. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden. De ploegrechten van de landelijke competitie blijven bestaan.
Harmonisatie van de regelgeving houdt in dat overal gelijke begintijden (op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld/ op zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden), het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard, aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden.


 De oranje gekleurde competitiesoorten zijn nieuw en de damesdubbel op dinsdagochtend ook 

COMPETITIEDATA VOORJAARSCOMPETITIE 2019 

WEEK

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DINSDAG

 

 9-4 

16-4

23-4

 

7-5 

14-5

21-5

28-5

 

WOENSDAG

 

10-4

17-4

24-4

 

8-5

15-5

22-5

29-5

 

DONDERDAG

 

11-4

18-4

25-4

 

9-5

16-5

23-5

 

6-6

VRIJDAG

 

12-4

19-4

26-4

 

10-5

17-5

24-5

31-5

 

ZATERDAG

6-4

13-4

20-4

   

11-5 

18-5

25-5

1-6

 

ZONDAG

 

7-4

14-4

22-4*

 

 

12-5 

19-5

26-5

2-6

 

 *22-4 is maandag 2de paasdag
Inhaaldagen:
Dinsdag: 30-4, 30-5 en 4-6; Donderdag: 2-5, 30-5 en 13-6;
Vrijdag: 3-5,30-5 en 7-6
Zaterdag: 27-4, 4-5, 30-5 en 8-6
Zondag 28-4, 5-5, 30-5 en 10-6
Feestdagen in 2019: Pasen: 21 en 22 april; 27 april Koningsdag, 30 mei Hemelvaart, Pinksteren 9 en 10 juni.

 • Inschrijving
  Iedereen die belangstelling heeft voor deelname aan de KNLTB-competitie kan zich opgeven. Men kan in principe aan meerdere competitiesoorten deelnemen. Deelname aan twee competitiesoorten is mogelijk in overleg met de TC, hiervoor moet in sommige gevallen dispensatie bij de KNLTB worden aangevraagd.
  De Technische Commissie zal aan de hand van de binnengekomen inschrijvingen beoordelen welke competitiesoorten bij de KNLTB zullen worden aangemeld. Indien er te veel of te weinig belangstelling is voor een bepaalde competitiesoort zal de TC bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de belangstellenden.
  Indeling van de teams
  De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de indeling van de teams.
  Hierbij geldt dat:
 • de indeling van de “eerste teams” per verschillende competitiesoort  op sterkte wordt gebaseerd.
 • bij de overige teams de TC rekening probeert te houden met wensen als: competitiesoort/-dag, speltype, klasse-indeling en voorkeur teamgenoten. Maar het kan voorkomen dat bv. een team-samenstelling toch gewijzigd wordt door de TC. Degene, waarvan de teamvoorkeur niet gerealiseerd kan worden, wordt van te voren op de hoogte gesteld.

 • Inschrijving is geen garantie tot deelname!!!
  We kunnen niet garanderen dat iedereen die zich inschrijft ook geplaatst wordt in een team. Dit is geheel afhankelijk van het aantal gegadigden voor een bepaalde competitiesoort. We zullen echter iedereen, die niet kan deelnemen aan de vorm die men wenst, persoonlijk inlichten.

Competitiebijdrage door competitiespelers.
Op dit moment is nog niet exact bekend wat de competitiekosten voor 2018 zullen bedragen. Dit is afhankelijk van het aantal wedstrijden dat men thuis speelt, het aantal benodigde ballen en de grootte van de teams.  

Inschrijving: uiterlijk 23 december a.s.
Ieder speler dient zelf inschrijfformulier in te vullen. 
Inschrijving betekent betalingsverplichting. 

Inschrijfformulier

Email*
Naam*
Voornaam*
Geslacht
telefoonnummer*
KNLTBnummer*
speelsterkte enkel*
speelsterkte dubbel*

 inschrijven landelijke zondag competitie
eerste keus zondag
tweede keus zondag
reserve op zondag
Is bereid om zaterdag te spelen

 Districtscompetitie (zaterdag)
eerste keus zaterdag
tweede keus zaterdag
reserve zaterdag
bereid om op zondag te spelen

 Districtscompetitie (vrijdagavond)
eerste keus vrijdag
tweede keus vrijdag
reserve vrijdag

 Districtscompetitie (dinsdag/donderdag)
eerste keus donderdag
tweede keus donderdag
reserve donderdag

eerste keus woensdag
tweede keus woensdag
reserve woensdag

eerste keus dinsdag
tweede keus dinsdag
reserve dinsdag

Teamvoorkeur*

* Ik ga akkoord met de voorwaarden
captcha img
Vul de code in *

Activiteiten overzicht