Opvolging Voorzitterschap op ingelaste ALV 24 november 2015

Zoals in de ALV van mei 2015 besproken, wordt er tot november 2015 gezocht naar een nieuwe voorzitter. Op maandag 24 november zal er een ingelaste Algemene Leden Vergadering plaats vinden waarbij de opvolging van mijn voorzitterschap op de agenda staat. Helaas is er nog geen enkele aanmelding voor deze prachtige en eervolle functie binnen gekomen

Omdat de resterende tijd snel voorbij gaat hebben wij in het bestuur gekeken of en hoe we de verschillende functies kunnen (her) verdelen. Ik ben dan ook bijzonder blij om jullie te kunnen informeren dat Marius van Vlijmen zich (eventueel) kandidaat wil stellen voor het voorzitterschap. Ik ben er van overtuigd dat Marius een waardige en zeer geschikte opvolger kan zijn, maar desondanks wil ik nogmaals aan alle (senior) leden vragen om samen met mij verder te zoeken naar een geschikte (tegen)kandidaat. Ook naar een eventueel  nieuw bestuurslid,want met mijn vertrek en eventuele opvolging door Marius komen we nog steeds één kader lid tekort.

Nieuw bestuursmodel:

Tijdens de ALV is afgesproken dat we na de zomer vakantie een start zouden gaan maken met ons nieuw bestuursmodel. Heel concreet houdt dit in dat de bestuursleden zich meer en meer met ons (toekomstig) beleid bezig gaan houden en dat commissies (nog) meer verantwoordelijkheid krijgen om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Zij worden hierin ondersteund door een bestuurslid welke één of meerdere commissies in zijn portefeuille heeft. Binnenkort zullen de bestuursleden dan ook wat regelmatiger contact hebben met hun commissies om te kijken waar zij de commissies verder in kunnen faciliteren.

Prima moment om in te stappen.

Met alle aanstaande wijzigingen is het eigenlijk een prima moment om als nieuw bestuurslid in te “stappen”. Het bestuurswerk wordt met dit nieuwe model een stuk interessanter (meer beleidsmatig) en zal hierdoor (ook niet onbelangrijk) aanzienlijk minder tijd gaan vragen.

Heb je de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het voortbestaan van onze geweldige vereniging, wilde je altijd al de stap zetten maar paste dit niet binnen je kostbare tijd, meldt je dan nu aan. Een beter moment is er niet !

Peter Keemink

Voorzitter (ai) TV Tanthof

Archief Nieuws Overzicht