‘Bestuursflits’ februari 2016

Communicatie is belangrijk

De eerste maand van dit jaar zit er alweer op en het lijkt nog steeds of we met de herfstcompetitie bezig zijn. Slaan we dit jaar de winter dan echt over en rollen we zo door het voorjaar in?

Wat mij betreft mag het, maar dan moeten we natuurlijk eerst op 14 februari nog een top Snerttoernooi beleven met z’n allen.

Ook al lijken de activiteiten op onze banen wat minder in deze periode, er wordt achter de schermen alweer hard gewerkt aan een mooi tennisjaar 2016. Alle commissies hebben hun plannen gemaakt en met het bestuur gedeeld en op basis hiervan zijn in hoofdlijn de budgetten voor 2016 samengesteld. Graag hadden we met alle commissies nog voor de ALV bij elkaar gezeten, maar door krapte in de tijd en agenda’s zullen we dit iets later in maart doen.

Het bestuur heeft afgelopen weekend bij elkaar gezeten om alle plannen te bespreken. De commissies zullen de terugkoppeling hierover krijgen, zodat zij hun plannen mogelijk nog iets kunnen aanpassen of uitbreiden. Hier is nu ook wat meer tijd voor ontstaan.

Er zijn door het bestuur 3 speerpunten benoemd te weten:

  1. Verbinden
  2. Goede communicatie
  3. Transparantie

Voor wat betreft dit laatste punt willen we alle zaken die in het bestuur aan de orde komen openbaar maken. Bijvoorbeeld door de notulen op onze website beschikbaar te stellen. Heb je zelf ideeën over hoe we bovenstaande punten verder kunnen invullen, dan horen we dat natuurlijk graag.

Tot slot wijs ik je graag nog op onze ALV van 7 maart aanstaande. Zoals gezegd leven er best veel ideeën binnen onze club en het bestuur en die willen we graag met zoveel mogelijk leden delen. Dus reserveer deze datum en wees erbij, want zo kunnen we samen werken aan het behoudt en de toekomst van onze prachtige vereniging.

Namens het bestuur, Marius

Archief Nieuws Overzicht