Verslag koningsnacht 2017

Het koningsnachttoernooi was een groot succes. Volgend jaar weer!

Op koningsnacht 26 april hebben we een toernooi gespeeld.

Van 19 uur tot 23 uur hebben we onafgebroken getennist op alle banen. 

Na het zingen van het wilhelmus zijn Annette Souer en Frerik Witte gekroond tot Koningin en Koning van Tanthof.

En daarna begon het feest!

Activiteiten_Archief overzicht