Super trots!

Ons Open Toernooi is alweer achter de rug en dat betekent dat de vakanties voor de deur staan. Al plannen?

Open Toernooi

Afgelopen zondag mocht ik als voorzitter van onze mooie vereniging het Open Toernooi weer afsluiten. En als je dan zo in de stalende zon op het veld je praatje staat te doen en al die blije mensen op ons schitterend overdekte terras ziet staan, ben ik apetrots! Trots op wat we met elkaar toch maar voor elkaar weten te krijgen in ‘ons clubje’.

En wat was het ook weer een prachtig toernooi. Zelfs de weergoden waren ons goed gezind en hebben met regelmaat de zon volop laten schijnen. Zo’n succesvol toernooi (de meeste inschrijvingen ooit!) kunnen we alleen maar organiseren met de hulp van vele handen en die hebben we gelukkig. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die in de voorbereiding, tijdens het toernooi en na afloop de handen hebben laten wapperen en alles zo vlekkeloos hebben laten verlopen.

Ook maak je van de gelegenheid gebruik om, zonder afbreuk te doen aan alle anderen, een aantal mensen die het kloppend hart hebben gevormd specifiek te bedanken.

Allereerst is dat natuurlijk Greta die, naar eigen zeggen van de Open Toernooi commissie, echt weer de drijvende kracht en motor is geweest van deze grootse organisatie. Dan Peter van der Knaap, die op zijn geheel eigen wijze de Grand Slam commissie overeind heeft gehouden en ons met de gehele commissie van heerlijk eten en tapbier heeft voorzien. Nu we het toch over eten hebben; hebben jullie nog een heerlijke vers schoongemaakte haring gegeten tijdens dit toernooi? Onze eigen haringkoning Jan van Oosten heeft hier weer dagelijks voor gezorgd. Ook al probeert Jan jaarlijks afscheid te nemen van zijn bijdrage aan de Grand Slam commissie, het bloed kruipt waar het niet gaan kan en wij zijn er erg blij mee! Tot slot wil ik Els en Antoinette bedanken die er elke dag voor hebben gezorgd dat ons clubhuis en terras er weer fris en schoon bij hebben gestaan en daarnaast ook nog een hoop hand en span diensten hebben geleverd. Echt geweldig en bedankt. Wat mij betreft kijk ik alweer uit naar ons Open Toernooi in 2018. Maar voor het zover is nog even dit:

Mentortennis op vrijdagavond 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en daar lijken we steeds beter in te slagen. Met name de aansluiting van de oudere jeugd naar de senioren verdient hierbij extra aandacht. En daar geven wij dan ook graag de ruimte voor. Zoals jullie misschien al hebben bemerkt, vindt er elke vrijdagavond onder de bezielende leiding van Ramon, Ad, Bert en Martin mentortennis plaats. Het bestuur heeft in overleg met deze mentors besloten dat met ingang van vrijdag 25 augustus tussen 19:00 uur en 20:00 uur 4 banen ter beschikking staan voor deze activiteit. Zo bieden we ruimte voor extra training voor onze jeugd en stimuleren we uiteindelijk de aansluiting met onze senioren. Een prachtig initiatief dat wij dus van harte ondersteunen.

Besturen: Een echte uitdaging 

Als laatste onderwerp wil ik even stilstaan bij het besturen van onze vereniging. Na het aanhaken van Martin Boele was ons bestuur weer op volle sterkte. Naast Jos van der Aa (secretaris), Peter van der Knaap (penningmeester) en ikzelf als voorzitter, zijn Martin Boele en Jos Straathof onze twee algemene leden. We zijn nu enige tijd bezig om het nieuwe besturen (Besturen met een Visie) uit te voeren en meer verantwoordelijkheid bij de verschillende commissies neer te leggen. Nu moet het op deze wijze besturen je wel liggen, omdat het wat minder ‘doen’ is. Dit gebeurt met name binnen de commissies. Jos Straathof heeft aangegeven toch liever een bijdrage te leveren aan onze vereniging door ín de twee commissies te gaan zitten waar hij nu als bestuurslid het aanspreekpunt voor is; de toernooicommissie en de sponsorcommissie. Wij zijn blij dat Jos dit heeft aangegeven en zodoende op de voor hem juiste plek zijn bijdrage wil blijven leveren aan onze vereniging.

Er is dus behoefte aan een nieuw bestuurslid die dit als echte uitdaging ziet en het leuk vindt om in een klein dynamisch team samen te werken. Iets voor jou? Ik ga graag met je in gesprek om je namens het gehele bestuur met open armen te ontvangen.

Jos blijft in het lopende bestuursjaar of tot een nieuwe kandidaat zich heeft aangediend, beschikbaar voor het bestuur.

Rest mij iedereen een hele fijne, mooie, liefdevolle en gezonde vakantie toe te wensen.

Marius

Archief Nieuws Overzicht