2017: Hoe werkt deze vereniging?

Een vraag die nieuwe leden en eigenlijk alle leden bezighoudt, of bezig zou moeten houden. Martin geeft in het volgende stukje de visie van het bestuur.

Beste tennisleden,

Bij de introductie van de nieuwe tennisleden horen wij vaak de vraag, hoe steekt zo’n vereniging nu eigenlijk in elkaar.

Daar wil ik graag in deze nieuwsbrief op inhaken.

Om de tennisvereniging goed draaiende te houden zijn er diverse commissies in het leven geroepen.

Zo hebben we de Technische commissie (TC) die zich bezighoudt met de KNLTB competitie, het contact onderhoudt met de trainer, en de wintercompetitie verzorgt .

Dan hebben we nog de Jeugdcommissie (JC) die zoals de naam al zegt, zich hoofdzakelijk met de jeugd activiteiten bezighoudt, zowel voor de KNLTB competitie als jeugd toernooien en evenementen.

De Toernooicommissie (TOC) organiseert de clubkampioenschappen, het Abraham en Sara toernooi, het tossen op de woensdagochtend en avond ook op de vrijdagochtend.

Dan hebben we nog de clubhuiscommissie (CC) die zorgt dat alles in, om en rond het clubhuis geregeld wordt.

De onderhoudscommissie (OC) die zorgt dat alles in en rondom het park netjes en veilig wordt onderhouden.

De opentoernooicommissie (OTC) die zorg draagt voor het jaarlijks open toernooi welke eind juni wordt gehouden. Gekoppeld aan deze commissie hebben we nog de “Haute cuisine commissie” die elk jaar tijdens dit toernooi zorgt voor de inwendige mens, met heerlijke hapjes en niet te vergeten de nieuwe haring.

De sponsorcommissie (SC) doet zijn uiterste best om sponsors aan te trekken, en zodoende een extra financiële bijdrage te kunnen leveren aan onze vereniging.

De PR commissie probeert de vereniging wat meer bekendheid te geven zowel in Delft als in de omringende gemeentes.

Buiten deze commissies zijn er nog een aantal leden die zich bezighouden met de ledenadministratie, Vrijwilligerscoördinatie , Clubdienstcoördinator, Financiële Administratie en niet te vergeten onze Web – Automatiseringsteam.

En dan wil ik zeker niet vergeten  dat er ook nog leden zijn die niet in een commissie zitten , maar bij evenementen graag een handje toesteken,om alles op rolletje s te laten verlopen.

Zo zie je dat het draaiende houden van een vereniging uit een aardig aantal leden bestaat die belangeloos hun vrije tijd besteden om onze vereniging geolied te laten lopen.

Buiten deze commissies en coördinators hebben we nog het bestuur, die onder andere moet zorgen dat de commissies goed kunnen functioneren en de jaarplannen en begrotingen van deze commissies die jaarlijks worden ingediend op hun waarde kunnen worden beoordeeld, en een beleid uitzet om te zorgen dat we een gezonde en sportieve vereniging zijn en blijven in de breedste zin van het woord.

Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden.

De voorzitter, de penningmeester, de secretaris en twee leden

Waar gaat zo’n bestuursvergadering dan eigenlijk over wordt wel eens gevraagd.

Ik kan je verzekeren dat het niet gaat over de keuze van welk koffiemerk er moet komen, of welke drankjes in de koelkast moeten staan, dat hoort bij de commissies thuis.

Maar waar hebben ze het dan wel over , bijvoorbeeld hoe lang kunnen de banen nog mee, en als deze vervangen moeten worden blijven we dan trouw aan de kunstgras velden of gaan we voor een andere keuze.Welke kosten zijn hiermee gemoeid, en is dit dan financieel haalbaar, en wanneer gaan we dat uitvoeren.

Het nieuwe zonnescherm op ons terras is ter sprake gekomen, we zijn hier uitermate tevreden mee, maar zouden we de zijkanten misschien niet dicht moeten maken, en hoe gaan we dat eventueel doen?

Het ontbreken van de verlichting op het terras was een issue, het zou toch wel fijn zijn om verlichting op het terras te hebben, en hoe gaan we dat aanpakken en wat zijn de kosten hiervan.

Het volgende onderwerp wat regelmatig ter discussie staat is het hekwerk en de toegangspoort van ons complex. Dit werkt nog steeds niet naar behoren dus hoe gaan we dit op korte termijn oplossen?

De jaarkalender moet weer ingevuld worden, hopelijk met weer leuke en sportieve evenementen.

De website is ook vaak een agendapunt.

Onze website is een beetje verouderd, en ook de mobile-versie werkt niet echt gebruikers vriendelijk, overleg met onze Web – Automatiseringsteam staat dan ook op onze agenda.

De jeugd wordt niet vergeten bij de bestuursvergaderingen, zeker nu het aantal jeugdleden de laatste tijd aardig is toegenomen, moeten wij als vereniging zorgen dat dit ook zo blijft. Omdat we de oudere jeugd graag wat meer willen koppelen aan de senioren, is er gekeken of we deze jeugdleden misschien mee kunnen laten tossen op het eerste uur van de tossavond. Ook het aanbieden van een All-in abonnement incl trainingen voor de jeugd een onderwerp geweest gekeken word of dit haalbaar is en hoe we dit dan eventueel gaan aanbieden.

De verandering van het afhangbord en het toernooi programma is besproken, nu de KNLTB bepaalde software pakketten niet meer gaat ondersteunen, zullen wij wel aanpassingen moeten doen om alles weer via de site goed te laten verlopen.

Ook alle ingekomen post wordt besproken, die tussen de twee vergaderingen is binnen is gekomen, niet allemaal even interessant, maar moet wel besproken worden.

Volgens mij heeft iedereen nu een redelijk idee wat er allemaal bij komt kijken om onze vereniging draaiende te houden.

Het bestuur is dan ook dankbaar dat er zoveel vrijwilligers in onze vereniging zijn die onze club een warm hart toedragen, en veel van hun vrije tijd willen besteden om van onze club een van de beste en gezelligste club te maken in Delft en omgeving.

Namens het bestuur

Martin Boele

Archief Nieuws Overzicht