2018: Happy New Year!

Nieuwjaarsreceptie

We zijn alweer aardig op weg in het nieuwe jaar. Graag wil ik, namens het gehele bestuur, ook al die leden die niet op onze zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie konden zijn een goed, blessurevrij, mooi en gezond 2018 toewensen. De punten die in mijn nieuwjaarstoespraak aan de orde zijn geweest, som ik nog even kort op.

Het jaar voor ……. 

Met het 25 jarig jubileum nog vers in het geheugen, mogen we ons nu alweer opmaken voor het 30 jarig bestaan van TV Tanthof in 2019. Het jaar 2018 kunnen we goed gebruiken om alle voorbereidingen te treffen voor een prachtig feest volgend jaar. Wie vindt het leuk hier een bijdrage aan te leveren? Meld je aan via info@tvtanthof.nl.

Lief en leed en jullie hulp 

Onze vereniging is van ons allemaal en zorgt met alle aandacht voor al onze (ex)leden. Een van de zaken die we daarbij niet uit het oog willen verliezen, zijn leden die een bijzonder feestje te vieren hebben, met een blessure kampen of door ziekte voor langere tijd zijn uitgeschakeld. Een kaartje en soms een bloemetje doet goed. Het bestuur kan dit niet alleen in de gaten houden. Dus als je denkt dat één van onze leden aandacht nodig heeft, stuur dan een mailtje naar info@tvtanthof.nl. Wij zorgen er dan voor dat het betreffende lid de aandacht krijgt die hij of zij verdiend.

Bestuurswisseling Stichting – Afscheid Henjo Groenewegen

Na zeer vele jaren van trouwe dienst heeft er afgelopen jaar vrij ‘stilletjes’ een bestuurswisseling plaatsgevonden binnen het stichtingsbestuur. En geen onbelangrijke wisseling! Onze (mede)oprichter en initiator van ons mooie park, Henjo Groenewegen, heeft zijn voorzittershamer overgedragen aan Peter Keemink, onze oud-voorzitter van de vereniging. Omdat we deze wisseling wel heel bijzonder vinden na zoveel jaren trouwe dienst, heeft het bestuur besloten Henjo te benoemen tot ere-lid van onze club. In het recente verleden hebben we dit ook al gedaan met Wim Verbarendse. Echter is deze benoeming nergens terug te vinden, dus hebben wij besloten dat er in ons clubhuis een plaquette komt met de namen van onze ere-leden.

Wij danken Henjo namens alle leden voor zijn grootse inzet voor onze vereniging en wensen Peter alle succes bij het vormgeven aan deze, voor hem, nieuwe rol. Wij kijken uit naar het voortzetten van de uitstekende samenwerking tussen onze besturen.

Tot slot

Iedereen staat alweer in de startblokken om van 2018 een geweldig sportief jaar te maken. Het jaar 2017 heeft onze vereniging weer meer dan 330 leden gebracht. Een resultaat om trots op te zijn. Laten we er na de bekende december dip (- 10%) ook in 2018 weer een ledenrijk 2018 van maken. Dit bereiken we al door ons tennisplezier te delen met de mensen om ons heen. Ik wens iedereen een liefdevol en prachtig 2018!

Namens het hele bestuur,

Marius, Jos, Peter, Martin en Jos

Archief Nieuws Overzicht