mededeling en takenoverzicht clubdienst

Graag willen we de volgende brief van de clubhuiscoordinator onder de aandacht brengen. Voortaan is er ook op woensdagmiddag een clubdienst en er wordt een overzicht gegeven van de taken voor de clubdienst.

Beste leden van TVtanthof,

 

Graag zou ik een aantal zaken onder jullie aandacht willen brengen.

 

In het nieuwe jaar zijn de woensdagmiddagen ook ingedeeld met een clubdienst. De woensdagmiddagen zijn in die mate druk geworden met jeugd dat het nodig is dat er clubdienst wordt gedraaid.

 

Wanneer je een clubdienst hebt, is het niet de bedoeling dat je tennist. Wil je wel tennissen, dan zorg je voor een vervanger. Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere dagen.

 

Als je clubdienst hebt, is er een lijst met werkzaamheden die ook bij de clubdienst horen, zoals:

* bijvullen en spiegelen van de flesjes in de koeling

* tafels schoon houden

* prullenbakken legen

* afwas

* keuken netjes houden en opruimen

* stofzuigen indien nodig

* tap schoonmaken (bij avonddienst)

* alles nalopen en afsluiten en de knoppen bij de deur op GESLOTEN

* controleren of ze goed in het slot zijn gevallen

* vanzelfsprekend zijn de lichten uit en is het buitenhek afgesloten

 

Met zijn allen houden we op deze manier de clubdiensten leuk voor iedereen en het clubhuis en de bar schoon en aangenaam voor alle lezen en bezoekers.

 

 

Met hartelijke groet,

 

Annet Soer

Clubdienstcoördinatrice clubdienstcoor@tvtanthof.nl

Laatste Nieuws overzicht