2019: Dubbelinterview Walter met Marius

fotos ALV

Omdat niet iedereen bij de ALV aanwezig was, leek mij het een goed idee om een dubbelinterview te doen met Marius en dat via onze nieuwsbrief te verspreiden. Dit interview vond - heel modern - via de e-mail plaats.

Beste leden van TV Tanthof,

Tijdens de ALV heb ik de voorzittershamer van Marius over mogen nemen. Jos heeft vanuit het bestuur Marius uitgebreid bedankt voor zijn inzet voor de club tijdens zijn jaren in het bestuur. Marius heeft ook iedereen van het bestuur bedankt voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Dat deed hij heel ludiek aan de hand van verschillende biertjes van brouwerij De Koperen Kat.

Omdat niet iedereen bij de ALV aanwezig was, leek mij het een goed idee om een dubbelinterview te doen met Marius en dat via onze nieuwsbrief te verspreiden. Dit interview vond - heel modern - via de e-mail plaats.

Walter: Marius, heel erg leuk dat je er aan mee wil werken.

Vraag aan Marius: Tijdens de ALV vertelde je dat het een moeilijke beslissing was om als kapitein het schip te verlaten. Wat heeft de doorslag gegeven om je voorzitterschap te beëindigen na 3 jaar en hoe moeilijk was het om de knoop door te hakken?

Marius: Leuk dat je me dit vraagt. Klopt inderdaad dat deze beslissing best even wat tijd nodig had. Was mijn klus wel klaar? Een kapitein verlaat 'zijn' schip als het in nood is toch altijd als laatste of draagt pas in stabiele tijden het besturen ervan over aan een volgende kapitein? Nu zijn we gelukkig niet in nood en ook al zijn er altijd uitdagingen, het reilen en zeilen van de club mag je best stabiel noemen. Op mijn benadering van jou om het voorzitterschap over te nemen, heb jij zo verrassend snel JA gezegd, dat dat voor mij de doorslag heeft gegeven. Een jonge voorzitter die zijn sporen al ruimschoots binnen de vereniging verdiend heeft en waar ik alle vertrouwen in heb dat onze vereniging de beste krijgt die we verdienen.

Tot slot wil ik altijd graag iets doen binnen de vereniging om zo een waardevolle bijdrage te leveren. Dat valt nu even helemaal 'stil' en dat is best wel een vreemd gevoel.

 

Vraag aan Walter: Bij mijn benadering van jou met de vraag om het voorzitterschap op je te nemen, reageerde je verrast. Deze vraag had je blijkbaar (nog) niet verwacht. Wat is voor jou nu de belangrijkste reden geweest om deze vraag zo snel zo positief te beantwoorden? En met welk gevoel laat je de jeugdcommissie “achter”?

Walter: Ik herinner nog goed dat je aankondigde mij iets persoonlijks te vragen nadat je bij ons bij de JC was aangeschoven. Tuurlijk bedacht ik me dat het misschien iets met bestuur te maken zou kunnen hebben. Maar toen je vroeg of ik er over na wil denken om de kar van de hele club te trekken, was ik wel even verrast. Laatst bedacht ik me nog dat ik amper 7 jaar geleden lid ben geworden. Mede daarom had ik dat nog niet zo snel verwacht. Daarentegen was Natasja, mijn vrouw, totaal niet verrast en had het al vermoed.

Beslissingen neem je soms al in de eerste ogenblikken, maar daarna moet je even afwachten of dat gevoel beklijft. Mede door het vertrouwen dat je in mij stelt, heb ik ja gezegd en besloten om het stokje begin 2019 tijdens de ALV over te nemen.

Uiteraard heb ik met Paulien over de stap naar het bestuur gesproken, maar ik weet dat de jeugd in goede handen is. Ik blijf actief binnen de JC, want helemaal loslaten kan ik het niet. Ik heb twee dochters die tennissen bij de jeugd. Maar ik kan uiteraard veel minder doen. Komende tijd zal ik veel taken overdragen. Het is daarom fijn dat sinds kort Jolanda ook lid is van de JC.

 

Vraag aan Marius: Je bent een behoorlijke lange tijd actief geweest binnen de vereniging en bestuur. Dit interview is te kort om alles te benoemen, maar op welke belangrijke veranderingen binnen de vereniging kijk jij met een goed gevoel terug?

Marius: Je hebt me met je vraag wel even aan het denken gezet. Waar kijk ik met een goed gevoel op terug? Laat ik hier een antwoord op geven vanuit de 4 entiteiten waar ik een rol heb kunnen spelen:

1. TTD2012 - De tijdelijke commissie die de toekomst van onze vereniging in de wijk mede vorm moest geven. Op basis van onze populatie en de toekomstige ontwikkelingen, visie, missie en beleid van onze vereniging moderniseren. Ik denk dat dat aardig tot z'n recht is gekomen en we mede daardoor zo 'toekomstbestendig' zijn geworden.

2. PR Commissie - Voortvloeisel vanuit TTD2012 en tezamen met o.a. Irma, Ton en Robert (later Frerik) een goed vertrekpunt gecreëerd om onze vereniging binnen en buiten de club meer gezicht te geven. De digitalisering is hierbij een groot succes gebleken.

3. Sponsorcommissie - Sponsoren zijn super belangrijk en de basiscontracten die we nu aan sponsoren kunnen voorleggen, zijn een mooi vertrekpunt gebleken in het werven van nieuwe sponsoren. Het op deze wijze binnenhalen van iTennis als hoofdsponsor blijft voor mij een kroon op mijn werk.

4. Het bestuur - Mijn rol binnen het bestuur is heel divers geweest. Naast de digitalisering die hier ook op het programma stond, is de implementatie van het nieuwe bestuursmodel (al door Peter Keemink in gang gezet) en de grotere autonomie van de commissies voor mij een belangrijk doel geweest. Of dit succesvol is geïmplementeerd, moet op termijn blijken. Mijn doel hierbij is in ieder geval het op deze manier meer een club van, voor en door onze leden te laten zijn. Mijn wens is dan ook dat ik een aanzet heb kunnen geven om iets meer verbinding in onze club te creëren.

 

Vraag voor Walter: Ik heb in de 7 jaar dat je inmiddels lid bent van onze vereniging kunnen zien dat je best ambitieus bent. Welke ambitie heb je in de komende jaren als onze voorzitter?

Walter: Ik heb veel positieve reacties gekregen nadat ik voorzitter ben geworden van de club. Sommige noemden het dapper en maar vooral kreeg ik veel waardering dat ik die taak op me heb genomen. Nu mag ik het gaan waarmaken, maar ik zie dit zeker niet als een plek waarin ik radicaal allerlei zaken anders wil gaan doen. Ik zal in het begin veel steunen op ervaring binnen het bestuur. Ik zie het als een gezamenlijke taak van het bestuur om de belangen van de club te behartigen.

Mijn ambitie met deze tennisvereniging is om minimaal ledenbehoud te realiseren en als het mogelijk is licht te laten groeien tegen de landelijke trend in. Mijn stellige overtuiging is dat dit alleen mogelijk is als we de leden kunnen motiveren om bij zoveel mogelijk activiteiten op de club aanwezig te zijn. En daarin is alles even waardevol, van KNLTB-competitie en alle andere tennisactiviteiten tot en met de Kerstbrunch aan toe. Jong en oud, iedereen verdient een plek op deze club. Alle beslissingen en activiteiten die we ontplooien op de club, moeten ook met die bril worden beoordeeld. Maar omdat we zijn een tennisclub zijn, blijft dat activiteit nummer één. Onze vereniging blijft alleen bestaan als iedereen het gevoel heeft dat het ook deels zijn of haar club is en waar je graag naar toe gaat om te sporten en mensen te ontmoeten.

Daarnaast wil ik vooral voortzetten wat door Marius verder is uitgebouwd, namelijk besturen op afstand, veel taken delegeren aan de commissies, maar ook de onderlinge binding tussen de commissies versterken. Vooral dat laatste kan naar mijn mening nog beter.

Focus op de jeugd is belangrijk omdat het heel veel spin-off heeft voor de ledenwerving onder ouders en voor de bekendheid van de club in Tanthof en daarbuiten.

 

Marius, wat is volgens jou het bijzondere karakter van TV Tanthof? Wat maakt onze club zo speciaal?

Marius: Onze club is zeker speciaal en dat heeft wat mij betreft een aantal redenen. We zijn ontstaan vanuit de bewoners van onze wijk met al snel een grote wachtlijst. Dit zorgt voor een heel groot draagvlak en het gevoel van 'onze' club!! Zo zijn we echt een wijkvereniging geworden met een grotere functie dan 'slechts' het bieden van tennismogelijkheden. We hebben ook een grote sociale functie. Niet alleen de mensen die even langskomen voor een kop koffie of een goed gesprek, maar ook al de activiteiten die naast het tennissen worden georganiseerd. Zowel op ons tenniscomplex als daarbuiten. Er zijn zelfs ex-leden die blijven langskomen en ook een bijdrage willen blijven leveren aan onze club. Een mooier bewijs van ons bestaansrecht is er wat mij betreft niet! Ik wens je dan ook heel veel plezier en succes bij het invullen van de voorzittersrol van onze mooie vereniging TV Tanthof!

 

Tot slot een laatste vraag voor jou: Wat heeft jou en je gezin doen besluiten om enige jaren geleden lid te worden van onze vereniging?

Walter: Natasja is eigenlijk een half jaar nadat we Tanthof zijn gaan wonen in 2004 lid geworden van de tennisvereniging. Zij wilde graag gaan tennissen. Ik ben nog altijd een actief squasher en ben toen we Delft kwamen te wonen lid geworden bij Squash Delft. Pas toen mijn oudste dochter 8 jaar was ben ik tegelijkertijd lid geworden in 2012. Dat kwam eigenlijk doordat Natasja al een kleine vriendenkring had opgebouwd rondom de tennis. Bovendien vond ik het ook leuk om met mijn gezin te kunnen tennissen.

Toen ook mijn jongste dochter twee jaar later ook lid werd, heb ik aan de jeugdcommissie gevraagd of ze nog hulp kunnen gebruiken. Voor mij is het vanzelfsprekend om de handen uit de mouwen te steken.

Het is erg fijn om bij een gezellige tennisvereniging zoals Tv Tanthof lid te zijn. Heel dichtbij huis. Ik kijk er naar uit om dit weekend met de voorjaarscompetitie te beginnen. Lekker op de baan sportief bezig zijn en ontspanning na de wedstrijd.

Binnenkort weer onder het toeziend oog van het beste publiek dat je kunt wensen: de koeien - alleen jammer dat ze alleen maar boe kunnen roepen. ;)

Marius, het is een genoegen om de taak als voorzitter te mogen overnemen. Ik wil je als kersverse voorzitter bedanken voor je enthousiaste inzet voor de club. Hopelijk maakt het stapje terug het wel mogelijk om vaker op de baan te staan.

Walter Knulst

Voorzitter TV Tanthof

Archief Nieuws overzicht