Noodkreet Bestuur

Oproep voor invulling belangrijke functies: Secretaris en Financieel administrateur

Afgelopen jaar hebben we ons 30-jarig jubileum gevierd. Een mijlpaal om trots op te zijn, met een vereniging die is opgebouwd door vrijwilligers en zijn bestaansrecht ontleent aan de tomeloze inzet van veel vrijwilligers die zorgen voor het dagelijkse reilen en zeilen binnen de vereniging. Ondanks deze mooie mijlpaal zijn we als bestuur er tot op heden niet in geslaagd om vervangers te vinden voor 2 belangrijke functies binnen de vereniging, die van Secretaris (vervanging Jos van der Aa) en Financieel administrateur (Leo Hooimeijer).

Er zijn veel mensen gepolst, maar niemand heeft tot nu toe aangegeven een van deze functies in te willen vullen. Voor de functie van Financieel administrateur kunnen wij het ons niet permitteren om deze niet op korte termijn in te vullen. De binnenkomende facturen moeten bijvoorbeeld gewoon betaald worden. Het niet invullen van de functie van Secretaris tast het dagelijkse functioneren van de vereniging aan. Vandaar deze noodkreet en laatste oproep aan alle leden om zich aan te melden voor een van de hiervoor genoemde functies. Er zijn functieomschrijvingen beschikbaar en Jos en Leo zijn zeker bereid toelichting te geven op de inhoud en de tijdsbesteding.

Als bestuur hebben we er wel voor gekozen om bij het uitblijven van aanmeldingen, de rigoureuze maatregel te moeten nemen om zaken uit te gaan besteden en deze dan maar betaald door derden te laten uitvoeren. Dit zal als consequentie hebben dat op de aanstaande ALV van 4 maart een verhoging van de contributie en wellicht ook verdere verhoging van de consumptieprijzen worden aangekondigd. We gaan er van uit dat dit niet nodig zal zijn, maar zullen hier noodgedwongen voor moeten kiezen als zich geen vrijwilligers aanmelden.

Vandaar aan een ieder de oproep om zich aan te melden bij bestuur (bestuur@tvtanthof.nl) uiterlijk 19 februari a.s. voor enerzijds de functie van Secretaris of de functie van Financieel Administrateur.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur

Laatste Nieuws overzicht