Aanmelden lidmaatschap

Leuk dat u zich wilt inschrijven bij onze tennisvereniging. U bent van harte welkom!

Vul het onderstaande formulier in. Dan neemt de ledenadministrateur contact met u op. 

Persoonlijke gegevens
Achternaam: Tussenvoegsel:
*
Voornaam: Voorletters:
* *
Straat + huisnummer
*
Postcode Plaats
*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) Geslacht
*
E-mailadres Telefoonnummer
* *


Proeflidmaatschap
Een proeflidmaatschap loopt na 3 maanden af. Niet mogelijk in combinatie met Tennis all-in-one en Winterlidmaatschap.

Lidmaatschapvorm

Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die werk voor de club doen! Kunt u ook iets betekenen? Met onderstaande vragen inventariseren we uw mogelijkheden. Het invullen verplicht u tot niets.
Vrijwilliger

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dat vóór 1 december te doen voor het nieuwe kalenderjaar.

Voor het gebruik van de banen en het gedrag op het terrein van TV Tanthof is het algemeen reglement van toepassing.

Hierbij meld ik mij aan als lid en ga ik (bij minderjarigen gaat ouder/verzorger) akkoord met het opnemen van de gegevens zoals op dit aanmeldingsformulier in het ledenbestand van de vereniging.
De gegevens worden tevens doorgegeven aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap.
Akkoord met reglement *

Het reglement kunt u hier nalezen.

Let op of u een bevestigingsmail krijgt binnen enkele minuten na het versturen van het formulier! Zo niet vul dan op een later tijdstip nog een keer het formulier in. Soms werkt het mailsysteem niet goed en worden formulieren niet verstuurd.

Lidmaatschap Overzicht