Online baanreserveren

Bij wijze van proef gaan we het maximale aantal digitale baanreserveringen ophogen van 1 naar 2.
Voor 2 reserveringen aaneensluitend of op hetzelfde dagdeel geldt een uitzondering.

Online baan reserveren.

Het ziet er naar uit dat we de komende tijd nog steeds vooraf online moeten afhangen. Tot nu toe kon er maar één reservering tegelijk worden gemaakt. Een nieuwe reservering kon pas gemaakt worden als de lopende reservering voorbij was. Dit werd door een aantal leden toch als lastig ervaren.

Om tegemoet te komen aan de wens om meer reserveringen te kunnen doen, hebben we besloten om bij wijze van proef het maximale aantal reserveringen te zetten op twee. Met dien verstande dat je geen 2 reserveringen achter elkaar op dezelfde dag of 2 reserveringen op hetzelfde dagdeel vooruit mag vastzetten. Dus de reserveringstijd voor 2 spelers is een uur en voor 4 spelers 90 minuten. Als je tijd verstreken is en er heeft niemand achter je afgehangen dan mag je wel de tijd met nogmaals 60 of 90 minuten vastzetten.
Je mag dus wel 2 baanreserveringen doen op verschillende dagen of dagdelen, maar niet
aaneensluitend of op hetzelfde dagdeel, hoewel het automatiseringssysteem dit wel toelaat.

De ophoging van 1 naar 2 reserveringen is vooralsnog een proef. Als blijkt dat er teveel druk op de banen komt te liggen of als er op andere wijze verdringing optreedt, dan draaien we het weer terug naar 1 reservering per keer.

Laatste Nieuws overzicht