Twee reserveringen zijn niet toegestaan op hetzelfde dagdeel

Vanwege corona is het mogelijk om 2 reserveringen te plaatsen in het afhangbord. Maar dit is niet toegestaan op hetzelfde dagdeel. Toch blijkt dat dit wel gebeurt. Daarom willen we de regels nogmaals onder de aandacht brengen.

Online baan reserveren sinds Corona

Voorheen kon er maar één reservering tegelijk worden gemaakt. Een nieuwe reservering kon pas gemaakt worden als de lopende reservering voorbij was. Dit werd door een aantal leden toch als lastig ervaren. 

Om tegemoet te komen aan de wens om meer reserveringen te kunnen doen, hebben we vorig jaar besloten om bij wijze van proef het maximale aantal reserveringen te zetten op twee. Met dien verstande dat je geen 2 reserveringen achter elkaar op dezelfde dag of 2 reserveringen op hetzelfde dagdeel vooruit mag vastzetten. Dus de reserveringstijd voor 2 spelers is een uur en voor 4 spelers 90 minuten. Als je tijd verstreken is en er heeft niemand achter je afgehangen dan mag je wel de tijd met nogmaals 60 of 90 minuten vastzetten.

Dus graag jullie medewerking voor het volgende:

Je mag dus wel 2 baanreserveringen doen op verschillende dagen of dagdelen, maar niet aaneensluitend of op hetzelfde dagdeel, hoewel het automatiseringssysteem dit wel toelaat. Als er toch twee blokken achter elkaar of op hetzelfde dagdeel zijn geboekt dan wordt de laatste verwijderd. Als de tijd van de reservering is afgelopen en er zijn nog banen vrij dan kan er wel opnieuw een baan gereserveerd worden.

De ophoging van 1 naar 2 reserveringen is vooralsnog een proef. Als blijkt dat er teveel druk op de banen komt te liggen of als er op andere wijze verdringing optreedt, dan draaien we het weer terug naar 1 reservering per keer.

Laatste Nieuws Overzicht