Even voorstellen vanuit bestuur: Ellie Lagerwerf

Nieuws uit bestuur

In het voorjaar toen we afscheid hebben genomen van de vorige secretaris Jos van de Aa heeft Ellie Lagerwerf zich gemeld bij het bestuur als toekomstige secretaris. Omdat ze graag eerst nader kennis wilde maken met het bestuur en een indruk wilde krijgen van alle zaken die daarmee te maken hebben, hebben we aangeboden om aan te schuiven bij de bestuursvergaderingen. Helaas zorgde corona voor wat vertraging omdat we de bestuursvergaderingen hebben uitgesteld en alleen online overleg hebben gehouden over lopende zaken.

Onlangs heeft Ellie de eerste bestuursvergadering bijgewoond daarom willen we haar via deze weg aan jullie voorstellen. Ellie zal de komende maanden het bestuur ondersteunen als aspirant secretaris. Komende ALV 2021 zullen wij van het bestuur Ellie voordragen als secretaris van het bestuur van TV Tanthof.

Even voorstellen: Ellie Lagerwerf:

Sinds 2007 ben ik lid van onze vereniging, omdat mijn man, Ber Bruin eerder lid was geworden en het een gezellige club vond. Vanaf die tijd tennis ik ook.

Meestal toss ik op woensdag-en vrijdagochtend en sinds dit jaar doe ik mee aan de damescompetitie op donderdagmorgen.

Ik heb al jaren bestuurservaring, opgedaan in de koorwereld.

Een tennisvereniging zit echter anders in elkaar met allerlei commissies etc. De structuur ervan is mij nog niet altijd geheel duidelijk, maar dat zal vast wel goedkomen.

Zowel Ber als ik hebben zitting gehad in een lustrumcommissie voor 20 en 25 jaar. Dus ook bij de tennisvereniging is mij vrijwilligerswerk niet onbekend.

Ik heb mij in maart aangemeld, niet omdat ik zo nodig een bestuursfunctie ambieer, maar omdat een vereniging nou eenmaal een bestuur nodig heeft om te blijven draaien. Aangezien geen anderen zich hebben gemeld is de "keus" op mij gevallen. Ik hoop op een vruchtbare, inspirerende periode, waarin wij als bestuur met behulp van alle andere vrijwilligers de tennisvereniging op een positieve manier onder de aandacht kunnen blijven brengen van zowel leden, als niet-leden.

En dan maar op naar het 35-jarig bestaan.

Archief Nieuws Overzicht