Update: Baanonderhoud woensdag 24 februari

Evaluatie nieuwe banen

Vanaf 8:00 tot eind van de ochtend vindt er onderhoud plaats aan de banen door de leverancier en zal er een kleine hoeveelheid zand worden verwijderd.

Update 21-2-2021

Vanwege het goede weer dat komende week voorspeld is, wordt er woensdag 24 februari 2021 onderhoud uitgevoerd door de leverancier van de banen. Ze zullen van alle tennisbanen een kleine hoeveel zand verwijderen. Ze starten om 8:00 en de werkzaamheden zullen een groot deel van de ochtend in beslag nemen. Daarom kan er helaas niet getennist worden gedurende dit onderhoud. We vragen om jullie medewerking en begrip.

Stichting Tennispark Tanthof

------------------------------------------------

Update 14-1-2021

Vervolg actie: groot onderhoud en zand verwijderen door leverancier

Nadat de tennisbanen door Antea zijn vernieuwd, heeft KIWA ISA Sport de banen beoordeeld en goedgekeurd. Een van de opmerkingen in het keuringsrapport was, dat er nog wat zand aangevuld moest worden. Dit zand is nadien door de leverancier aangebracht. Al die maanden was bij een aantal leden de vraag, of er niet teveel zand aangevuld was. N.a.v. de klachten over de bespeelbaarheid van de banen heeft het bestuur van de stichting een aanvullend advies aan de KNLTB gevraagd. Dit is onlangs binnengekomen. De conclusie was, dat er op een aantal banen teveel zand ligt. Op 13 januari jl. is met Antea een constructief gesprek gevoerd, waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt:

  1. Er is een nieuw sleepadvies gegeven, mede n.a.v. het advies van de KNLTB; er wordt bij voorkeur 1 x in de 14 dagen gesleept met een borstel, en daarna in tegengestelde richting met een mat gesleept; door Antea is tot de 1e grote onderhoudsbeurt per direct een borstel in bruikleen gegeven om te bezien, of deze bevalt;
  2. Eind februari a.s. wordt door Antea gestart met het groot onderhoud door heel Nederland; ons tennispark krijgt prioriteit in de planning, waarbij is toegezegd dat er kosteloos zand wordt verwijderd; deze onderhoudsbeurt is afhankelijk van het weer en duurt 1 dag, waarop er niet kan worden getennist; zodra deze datum bekend is wordt dit op de website geplaatst.

Stichting Tennispark Tanthof

---------------------------------------------

Evaluatie nieuwe banen:

Afgelopen week hebben de besturen van de vereniging en stichting tijdens het jaarlijkse overleg de status van de nieuwe banen besproken.

We hebben tijdens dit overleg de input van een aantal leden meegenomen die hun ontevredenheid over de bespeelbaarheid van de nieuwe banen kenbaar hebben gemaakt. Deze leden wijzen ons erop dat er naar hun mening teveel zand op de banen ligt en vragen ons wat we eraan kunnen doen.

We betreuren dat een aantal leden minder tennisplezier beleven door hun frustratie over de nieuwe banen. In dit nieuwsbericht proberen we uit te leggen wat we over de bespeelbaarheid van de nieuwe banen kunnen en mogen verwachten op basis van de informatie van de leverancier.

Om te onderzoeken of de situatie op dit moment afwijkend is van wat de leverancier ons vertelt of dat we een afwijkende hoeveel zand op de banen hebben liggen, gaan we second opinion aanvragen. Je kunt hieronder lezen hoe dat in zijn werk zal gaan.

Informatie bespeelbaarheid nieuwe banen

De bespeelbaarheid van de banen begint langzaam aan steeds beter te worden. De ballen maken al wat minder rare stuiters en/of doorglijders. Dit komt ook doordat de baan goed aan het “inklinken” is.

Zoals al eerder gemeld, is het spelen op nieuwe banen niet te vergelijken met de situatie van vlak voor de vervanging. Het inklinken van het zand heeft gewoon tijd nodig. Hoeveel tijd is lastig te zeggen. Dit hangt namelijk af van hoe vaak de baan gebruikt wordt en hoe vaak er gesleept wordt. Maar ook de weersomstandigheden spelen hierbij een rol.

De leverancier kan ons daarom ook niet vertellen wanneer de banen enigszins vergelijkbaar zullen spelen als in de oude situatie. Natuurlijk willen we allemaal spelen op de baan die we gewend waren en als zeer prettig ervaarde, maar helaas is dit dus nu nog niet het geval. Het zou nog een aantal maanden kunnen duren.

Ligt er teveel zand op de banen?

Met name de hoeveelheid zand op de banen wordt als niet prettig ervaren. Dit zand is echter nodig om de volledige grasmat te vullen waardoor onder andere de stabiliteit van de mat wordt vergroot en de vezels niet gaan slijten.

Deze vraag hebben we uiteraard aan onze leverancier gesteld en zoals ook eerder vermeld geeft hij aan dat dit volledig conform alle daarvoor geldende richtlijnen is. De KNLTB heeft de banen na oplevering gekeurd en heeft ons een certificaat afgegeven waarmee de banen zijn goedgekeurd voor het spelen van officiële wedstrijden.

Tijdens de evaluatie hebben we het aanleggen en keuren van de nieuwe banen nog een keer doorgelopen als ook het vervolg traject waarbij er meerdere keren contact is geweest met de leverancier over de hoeveelheid zand. Het contact is goed en ze waren behulpzaam met advies over het vegen van de banen. Op basis van al deze informatie kunnen we niet concluderen dat we met een uitzonderlijke hoeveelheid zand op onze banen hebben.

Second opinion

Formeel en technisch gezien dus niets aan de hand. Echter om er achter te komen of de situatie zoals die nu is ook nog steeds conform alle richtlijnen is, hebben we vanuit het bestuur en de stichting besloten om een second opinion aan te vragen bij de KNLTB. De KNLTB is een onafhankelijke partij waar uiteraard veel kennis aanwezig is ook voor wat betreft de bespeelbaarheid van banen. Ook kennen zij situaties bij andere verenigingen met vergelijkbare ondergronden.

De verwachting is dat deze second opinion begin volgend jaar zal worden uitgevoerd. Zodra de resultaten van dit onderzoek binnen zijn zullen we jullie hierover uiteraard informeren.

Mocht het zo zijn dat er bijvoorbeeld uit de second opinion komt dat de hoeveelheid zand bij ons afwijkend is, dan gaan wij in gesprek met de leverancier. In dat geval proberen we verdere afspraken te maken om dit te herstellen. Indien de leverancier niet meewerkt, zullen we overwegen een officiële herkeuring te laten uitvoeren om sterker te staan.

Vervanging van het hekwerk

De vervanging van het hekwerk aan de zuidzijde staat vooralsnog gepland om te starten in de 1ste week van februari. De week hier aan voorafgaand zullen de spullen gebracht worden. Parkeren is dan beperkt mogelijk. Tijdens de vervanging zal er ook beperkt getennist kunnen worden. De verwachting is dat er zeker een dag of vier nodig is om het hele hek te vervangen. Mede door Corona is de planning nog niet definitief vastgesteld. Zodra we definitief weten welke datum er gestart gaat worden zullen we dit op de site melden.

Nadat het hekwerk is geplaatst zal op termijn het volledige hekwerk worden voorzien van (groene) windschermen vergelijkbaar zoals nu op baan 1.

Archief Nieuws Overzicht