In memoriam: Hans Brouwer

TerNagedachtenis

We ontvingen het droevige bericht, dat een paar dagen geleden Hans Brouwer is overleden

Hoewel Hans geen lid was van onze tennisvereniging zullen velen hem kennen als de man, die heel vaak in de kantine aanwezig was om voor de koffie en drankjes te zorgen.

Hans had in de horeca gewerkt en toen hij niet meer werkte heeft hij zich gemeld bij de tennisvereniging met de vraag, of hij iets voor ons kon betekenen. Wij vonden dat uiteraard heel plezierig omdat vrijwilligers niet altijd even gemakkelijk te  vinden zijn. Vooral op de toss ochtenden  assisteerde hij de dan aanwezige persoon van de bardienst. Ook tijdens de kerst- en paasbrunch hielp hij mee met het uitserveren van de maaltijd.

Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan hebben we hem voor zijn inzet nog bedankt met een attentie.

De afgelopen jaren heeft Hans wat betreft zijn  gezondheid nogal wat voor zijn kiezen gekregen. Maar meestal krabbelde hij weer op en kwam al dan niet met scootmobiel toch weer op de tennis.

Helaas is nu toch een einde gekomen aan zijn leven.

We gaan hem missen.

We willen zijn vrouw en overige familie vanaf deze plaats heel veel sterkte wensen met het verwerken van dit verlies.

Bestuur TV Tanthof Delft

Archief Nieuws Overzicht