In Memoriam Henjo Groenewegen

Zittend op een bankje aan ons lange, smalle, verbindende Groenewegenpad gaan de gedachten welhaast vanzelf naar Henjo. Lang, rank en verbindend waren immers ook kenmerken van hem. Daarnaast was hij entrepreneur en inspirator.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat met zo'n achttal anderen bij Henjo en Joke thuis te Tanthof Oost eind jaren 80 het idee van een recreatieve tennisverenging met buurtfunctie werd vormgegeven, resulterend in de oprichting van de Tennisvereniging Tanthof Delft (TTD) per februari 1989. Voor de realisatie van het park met opstallen werd daarbij gekozen voor een Stichting structuur, de Stichting Tennis Tanthof (STT).

Uiteraard werd Henjo onze eerste voorzitter. De vereniging groeide onder zijn leiding uit tot 500 leden met 400 gegadigden op de wachtlijst. Na talloze lange vergaderavonden besloot Henjo na het eerste lustrum van functie te wisselen met Rinus Goedhart, voorzitter van de STT. 

Op wat grotere afstand behield hij zo zicht op zijn volwassen geworden clubje. Het voorzitterschap van de STT bekleedde hij zo'n 20 jaar tot in 2017 Peter Keemink dit stokje overnam. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2018 werd Henjo uitvoerig in het zonnetje gezet, resulterend in een erelidmaatschap van de TTD (TV Tanthof Delft).

Al eerder was het pad naar hem vernoemd, waarover hij zo mogelijk vrijdagsavond naar de banen liep voor een ontspannende pot tennis tot de ziekte die hem trof dit niet meer mogelijk maakte.

Op donderdag 2 september jl. kwam aan zijn te korte leven een einde, ons allen nog een prachtig liefdevol leven toewensend.

Zittend op het bankje gaan de gedachten naar hem, maar ook naar Joke en zijn kinderen/kleinkinderen. Wat zullen zij hem missen.

Henk Te Selle

Archief Nieuws Overzicht