Nieuwjaarsboodschap 2022

Nieuwjaarboodschap 2022

Een online boodschap in plaats van onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Beste leden van tennisvereniging Tanthof,

Voor het 2e jaar op rij, kunnen we geen nieuwjaarsreceptie organiseren vanwege de coronapandemie. Het bestuur hecht er waarde aan u toch een Nieuwjaarsbericht te sturen.

‘Hoop begint daar waar je in het donker staat en uitkijkt naar het licht’ 

Met die gedachte wenst het bestuur u een gezond en vooral sportief 2022, waarin we elkaar hopelijk weer wat vaker kunnen ontmoeten.

2021 is voor onze vereniging net als een jaar eerder een bijzonder vreemd jaar geweest. De pandemie heeft veel langer geduurd dan iedereen had gedacht en gehoopt. Ook nu hebben we weer te maken met extra maatregelen. De onzekerheid over wat de toekomst ons zal brengen valt iedereen zwaar, vooral nu er weer een nieuwe variant, het omikronvirus, wereldwijd is opgedoken. 

Ons verenigingsleven heeft ook in het afgelopen jaar voor een groot deel weer niet kunnen functioneren, zoals we dat in het verleden gewend waren. 

Dat is jammer, omdat sporten goed is voor je lichamelijke welzijn maar zeker ook voor je geestelijke gemoedstoestand. Daar komt nog bij: ontmoeten van mensen, gezellig een drankje drinken en wat bijpraten draagt er toe bij, dat je beter in je vel zit, zeker nu er al zo veel niet mogelijk is.

Gelukkig heeft een aantal activiteiten binnen onze vereniging nog wel doorgang kunnen vinden.

Zo hebben we ons altijd gezellige Open Toernooi mogen beleven met heel veel deelnemers en bezoekers. Dit was even weer al vanouds.

Ook hebben we een tweetal gezellige dagtoernooien kunnen organiseren.

Op 3 juli hadden we een zomertoernooi en ook op 4 september hadden we een heel gezellige dag met als afsluiting pizza’s en Italiaanse salades. Dit is bij heel veel mensen in de smaak gevallen.

De voorjaarscompetitie kon in het najaar gespeeld worden.

Kortom: Er is nog best wat mogelijk geweest. We hopen, dat in het voorjaar er weer wat meer verlichting van de beperkingen zal komen, zodat we weer volop aan de slag kunnen.

Laten we ons blijven richten op het licht aan het einde van de tunnel. Blijf tot die tijd zoveel als mogelijk actief en hopelijk zien we elkaar weer snel op de baan en in het clubhuis.

Namens het bestuur van TV Tanthof Delft

Ellie Lagerwerf 

Archief Nieuws Overzicht