Verantwoord alcohol schenken - herinnering

Verantwoord alcohol schenken

Een herinnering voor alle senioren die deze online korte cursus nog niet heeft afgerond.

Update 16-10-2022

Herinnering: Online cursus “Verantwoord Alcohol Schenken” voor clubdienstvrijwilligers

Aangezien er nog maar enkele certificaten “Verantwoord Alcohol Schenken” zijn ontvangen door de clubdienstcoördinator, willen wij jullie nogmaals verzoeken om het certificaat te behalen via de online cursus van NOC*NSF (link: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/).

Mocht je het moeilijk vinden om dit online te doen, kunnen we je op een Open Toss avond hiermee helpen (de 1e woensdag van de maand vanaf 19:30 uur). Stuur dan een bericht naar de clubdienstcoördinator (clubdienstcoor@tvtanthof.nl).

 

Online cursus “Verantwoord Alcohol Schenken” voor clubdienstvrijwilligers

Om alcohol te schenken dienen verenigingen te beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens de openingstijden dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne of een clubvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over verantwoord schenken van alcohol.

De e-learning ‘Voor Elkaar | Sport’ is vanuit NOC*NSF speciaal ontwikkeld voor clubvrijwilligers van sportkantines. In drie online modules, afgesloten door een toets, leer je welke regels er gelden voor verantwoorde alcoholverstrekking, hoe je moet reageren in lastige situaties en vooral hoe je kunt voorkomen dat er alcohol wordt geschonken aan minderjarigen of dronken personen. 

Cursus volgen voor je eerst volgende clubdienst

Elk lid die een clubdienst uitvoert, vragen wij deel te nemen aan de online cursus. Via deze link (https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/) kun je de cursus volgen. Duur van de cursus is ongeveer een half uur. Behaalde certificaten graag doorsturen naar clubdienstcoor@tvtanthof.nl, zodat bijgehouden kan worden wie al in het bezit is van een certificaat.

Oude certificaten

Leden die al lid waren in 2015 hebben toen ook een oproep gehad om deze online cursus te volgen. Heb je toen een certificaat ontvangen, stuur die dan nogmaals door naar de club via de mail. Dan hoef je deze cursus niet opnieuw te doen.

Het bestuur en de clubdienstcoordinator

Laatste Nieuws Overzicht