In Memoriam Frans Verbeek

Ons bereikte het droevige bericht dat Frans Verbeek op zondag 16 augustus jl. is overleden.
Frans was een lid vanaf het eerste uur van onze vereniging

Lees meer

Online baanreserveren

Bij wijze van proef gaan we het maximale aantal digitale baanreserveringen ophogen van 1 naar 2.
Voor 2 reserveringen aaneensluitend of op hetzelfde dagdeel geldt een uitzondering.

Lees meer