Lid worden

Lidsoort

Voor Wie

Speeltijden

Contributie 2018

Seniorlid

Personen die per 1 januari 17 jaar of ouder zijn

Van 09:00 tot 23:00 uur

€ 204,00 (**)

Daglid

Niet meer mogelijk na 31-12-2017

Personen die per 1 januari 17 jaar of ouder zijn

Van 09.00 tot 19.00 uur

174,00 (**)

Mini-jeugdlid

Kinderen tot en met 9 jaar

Van 09:00 tot 19:00 uur

 70,00 (**)

Jeugdlid

Kinderen vanaf 10 jaar tot en met 16 jaar

Van 09:00 tot 19:00 uur

120,00 (**)

Jeugdpluslid

Jeugdleden vanaf 17 jaar tot en met 20 jaar

Van 09:00 tot 23:00 uur

€ 120,00 (**)

Student lidmaatschap

Voor iedereen die studerend is en dit d.m.v. het afgeven van een kopie van de studentenkaart kan aantonen en:

·         Niet ouder is dan 26 jaar op 31 december van het lopende verenigingsjaar

·         Op het moment van aanvraag er een dagstudie wordt gevolgd

Van 09:00 tot 23:00 uur

120,00 (**)

Gezinslidmaatschap

Extra voordelig lidmaatschappen voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Niet in combinatie met de maak kennis met tennis lidmaatschappen

Afhankelijk van gekozen lidmaatschap

Kortingsregeling gezin

Bij 3 gezinsleden € 40,-  korting

Bij 4 gezinsleden in totaal € 60,-  korting

Bij 5 gezinsleden in totaal € 90,-  korting

 

Winterlid

Vaste periode van 1 oktober t/m 31 maart

Van 09:00 tot 23:00 uur

€ 135,-

Slaaplid

Een lid dat door fysieke omstandigheden (blessure, ziekte) langdurig (minimaal een ½ jaar) niet in staat is om te tennissen.
Een verzoek om slaaplid te worden dient schriftelijk aan de ledenadministratie te worden gedaan en gaat in na instemming van het bestuur op de eerste dag van de maand van melding voor een periode van een ½ jaar of een veelvoud daarvan.

 

Nvt

Tijdens het slaap-lidmaatschap wordt de contributie opgeschort.
Alle clubdiensten dienen te worden vervuld. Alleen als dat fysiek onmogelijk is
kan ontheffing van de clubdienst worden verleend voor € 20,00 per ½ jaar.

Indien men binnen de ½ jaarlijkse periode weer wil tennissen zal deze periode met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht.

Donateur

Voor iedereen die betrokken wil zijn bij de vereniging. Als donateur ontvang je de nieuwsbrieven en ben je welkom bij alle relevante verenigingsactiviteiten.

Nvt

 

 25,00

Lidmaatschappen voor nieuwe leden

 

Maak kennis met tennis seniorlid*

Voor iedereen vanaf 17 jaar die nog geen lid is (of geweest) en wil kennis maken met de tennissport

3 maanden van 09:00 tot 23:00 uur

€ 49,25 plus € 15,00 KNLTB pas.

 

Maak kennis met tennis daglid*

Voor iedereen vanaf 17 jaar die nog geen lid is (of geweest) en wil kennis maken met de tennissport

3 maanden van 09:00 tot 17:30 uur (ma-vr)

€ 31,00 plus € 15,00 KNLTB pas.

 

Maak kennis met tennis mini-jeugdlid*

Voor iedereen tot en met 9 jaar die nog geen lid is (of geweest) en wil kennis maken met de tennissport

3 maanden van 09:00 tot 19:00 uur

€ 17,00 plus € 15,00 KNLTB pas.

 

Maak kennis met tennis jeugdlid*

Voor iedereen vanaf 10 jaar tot en met 16 jaar die nog geen lid is (of geweest) en wil kennis maken met de tennissport

3 maanden van 09:00 tot 19:00 uur

€ 29,25 plus € 15,00 KNLTB pas.

 

Maak kennis met tennis jeugdpluslid*

Voor jeugdleden van 16 jaar die nog geen lid is (of geweest) en wil kennis maken met de tennissport

3 maanden van 09:00 tot 23:00 uur

€ 39,50 plus € 15,00 KNLTB pas.

  


 *
Leden die zich voor deze lidmaatschappen opgeven worden geacht zich schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie als zij na 3 maanden geen lid wensen te blijven van TV Tanthof. Indien dit achterwege wordt gelaten blijven zij lid van de vereniging en zijn voor de rest van het jaar het contributiebedrag verschuldigd!

Lidmaatschap in combinatie met lessen:

Nieuwe leden, die een lidmaatschap voor een heel jaar afsluiten, kunnen korting krijgen bij de eerste 5 of 10 lessen als er met 4 personen tegelijk bij Ramon de Vries gelest wordt. Informatie over de kosten van lessen kunt u hier vinden.

Voor Maak Kennis Met Tennis deelnemers is er een speciale aanbieding. Meer informatie vindt u hier.

  

Lid worden:

Ingevulde inschrijvingsformulieren met recente pasfoto sturen naar de ledenadministratie. Een welkomstbrief wordt naar U gestuurd. Na betaling ontvangt men de (persoonlijke) KNLTB tennispas.

  

Vergoedingen:

In sommige specifieke gevallen is het mogelijk om een deel van het lidmaatschap vergoed te krijgen van de gemeente Delft. Om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt klikt u hier. 

Lidmaatschap:

Lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zonder schriftelijke afmelding wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Als men na 1 januari lid wordt, zal de contributie naar evenredigheid worden aangepast.

  

Opzegging:

Opzeggen is alleen per e-mail (ledenadministratie@tvtanthof.nl) of via de website mogelijk bij de ledenadministratie vóór 1 december.

Contributie/incasso:

Alle genoemde bedragen zijn voor het jaar 2018. De met (**) vermelde bedragen zijn inclusief een toeslag van € 7,00, die komt te vervallen wanneer men toestemming geeft voor automatische incasso en u de contributie voor het hele jaar in één termijn betaalt. Alleen met het afgeven van toestemming voor automatische incasso bestaat de mogelijkheid om de contributie in 2 termijnen te betalen, alsdan gelden de met (**) vermelde bedragen, inclusief een toeslag van € 7,00. Wilt  u gebruik maken van automatische incasso? Neem dan contact op met de penningmeester (Peter van der Knaap/Leo Hooimeijer of per e-mail penningmeester@tvtanthof.nl).

 

Inschrijfgeld:

Nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag van  €  7,50  als inschrijfgeld. Leden die hebben opgezegd en opnieuw lid willen worden, hoeven geen inschrijfgeld te betalen.

Betaling:

De betaling van de contributie vindt in principe plaats d.m.v. een door de ledenadministratie toegestuurde brief of e-mail. Betaling via elektronisch bankieren kan natuurlijk ook, maar vergeet dan niet het lidnummer te vermelden.

Aanmelden bij de KNLTB:

Elk nieuw lid (voor een jaar of langer) wordt door de ledenadministratie aangemeld bij de KNLTB.

Wijziging NAW:

Wijziging van adresgegevens dienen zo snel mogelijk via een e-mail aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.

Ook verzoeken, voor plaatsing op de slaaplijst of wijziging van de lidsoort moeten altijd per e-mail of schriftelijk gebeuren.

Tennissen:

Alleen mogelijk met een geldig KNLTB tennispas.

Bij verlies van het KNLTB tennispasje kunt u een nieuwe aanvragen bij de ledenadministratie.

Lessen:

Leden en niet leden kunnen lessen op TV Tanthof bij Tennisschool Ramon de Vries.

Kosten voor lessen worden rechtstreeks betaald aan de trainer. Informatie over de kosten kunt u hier vinden

Voor info: tel. 06-28880049