Betaalde Overname

Onderstaande personen (in alfabetische volgorde) hebben zich beschikbaar
gesteld om clubdiensten, tegen een vergoeding van € 30,- per dienst, over
te nemen. Je moet de overname en de betaling zelf regelen en doorgeven
aan de clubdienstcoördinator.

 

 

LEDEN

Els van Hal 015 2614311 elsvanhal@gmail.com
Leo Hooimeijer  015 2623249 hooimeijer@casema.nl
Antoinette Soer 06 43278178  banso@ziggo.nl