Betaalde Overname

Onderstaande personen (in alfabetische volgorde) hebben zich beschikbaar
gesteld om clubdiensten, tegen een vergoeding van € 30,- per dienst, over
te nemen. Je moet de overname en de betaling zelf regelen en doorgeven
aan de clubdienstcoördinator.

 

 

LEDEN

Els van Hal 015 2614311 elsvanhal@gmail.com
Manon Hobijn   mm_hhoobb@hotmail.com
Leo Hooimeijer  015 2623249 hooimeijer@casema.nl
Antoinette Soer 06 43278178  banso@ziggo.nl

NIET LEDEN (met toestemming van het bestuur)

Rosa van Diem 06 28469160 rosavandiem@gmail.com
Iris van der Knaap  015 2625184  
Monique van Oosten  070 3360716 m.vanoosten65@kpnmail.nl
Febe van Vlijmen 015 2576040