Ladies en men's evening

Eenmaal per jaar wordt er een aparte toss gehouden: één voor de dames en één voor de heren. Deze tossavonden hebben het reacreatieve karakter van een reguliere tossavond, maar kennen een speciaal gezelligheidstintje. Of dat komt door de restrictie (alleen maar vrouwen of alleen maar mannen) of door de borrel, dat laten we in het midden. De toernooicommissie is in ieder geval ook aanwezig en zorgt voor de entourage en (ad random) indeling van de wedstrijden.