Wat leuk dat je lid wilt worden van TV Tanthof Delft. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v. *
Activiteiten
TennisCategorie
*Kies een lidmaatschap
*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Opmerkingen mbt Activiteiten
Het KNLTB nummer en speelsterkte hoeft alleen ingevuld te worden als u eerder KNLTB-lid bent geweest en dit nummer bekend is.
De categorie “Lid” omvat zowel senior, jeugd als mini leden. De peildatum is 1 januari.
Studentlidmaatschap wordt alleen toegekend na ontvangst van bewijs van inschrijving bij jouw onderwijsinstelling.
Winterlidmaatschap loopt vanaf 1 oktober t/m 31 maart.
 
Vrijwilligers
Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die activiteiten voor de club doen! Kunt u ook iets betekenen?
Met onderstaande vragen inventariseren we uw mogelijkheden. Het invullen verplicht u tot niets
Functie:
Indien Anders, nl.
 
*Hierbij machtig ik TV Tanthof om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
*Ik heb kennis genomen van het Privacy statement en geef toestemming om mijn persoonsgegevens
te verwerken voor het uit kunnen voeren van het lidmaatschap.
Indien lid jonger dan 18 is geeft zijn/haar ouder/toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te
te verwerken voor het uit kunnen voeren van het lidmaatschap.
 
*Ik ben akkoord met het Baan- en clubdienstreglement van TV Tanthof.
 
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt
opzeggen, dient u dat vóór 1 december (winterleden 1 september) te doen voor het nieuwe kalenderjaar.
Opmerking