Tossen

Het tossen is een belangrijke recreatieve activiteit binnen onze vereniging. Bij deze gelegenheden kunnen alle leden meedoen. Men legt zijn of haar TV Tanthof pasje op tafel, waarna iemand ad random een indeling maakt voor een speelronde van een half uur. Het samen met elkaar spelen, ongeacht het tennisniveau, staat hierbij centraal.

Voor nieuwe leden bieden deze tossactiviteiten de mogelijkheid om andere leden van de vereniging (snel) te leren kennen.

Er zijn drie mogelijkheden om te tossen:

  • woensdagochtend (vanaf 9.30 uur)
  • woensdagavond (vanaf 19.30 uur)
  • vrijdagochtend (vanaf 9.30 uur)