Ereleden

Ereleden

Een club als TV Tanthof kan alleen bestaan, indien er mensen binnen de club zich als vrijwilliger inzetten in verschillende commissies of bestuur. Deze vrijwilligers zijn we enorm erkentelijk voor hetgeen zij voor de club betekenen. Een aantal van de vrijwilligers heeft zich binnen de club zo verdienstelijk gemaakt dat het bestuur deze personen heeft benoemd tot Erelid of Lid van Verdienste van TV Tanthof. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet voor de club.

Over TV Tanthof Overzicht