Senior lidmaatschap (vanaf 17 jaar)

Lid worden via het aanmeldformulier.

Lidmaatschap

Voor Wie

Contributie 2024

Senior

t/m 20 jaar

Per 1 januari 17 jaar of ouder

€ 135,00

Senior

 

Per 1 januari 21 jaar of ouder

€ 230,00

Student

 

Studenten die dagstudie volgen en op 1 januari 26 jaar of jonger zijn

€ 135,00

Winter

Vaste periode van 1 oktober

t/m 31 maart

€ 150,00

Gezinskorting

Voor leden die op hetzelfde adres wonen geldt de volgende korting

Totale korting per gezin:

3 leden € 45,- 

4 leden € 65,- 

5 leden € 95,- 

Tijdelijk proeflidmaatschap

Wil je tennis proberen, dan kun je kiezen voor een tijdelijk Tennis Alles-in-1 lidmaatschap. Na drie maanden loopt het proeflidmaatschap af. Meer informatie kun je vinden op deze pagina.

Nieuwe leden korting op tennistraining

Nieuwe jeugdleden die zich hebben opgegeven voor een lidmaatschap, krijgen een eenmalige korting van 15% bij de eerste trainingsserie van 12 weken. Informatie over de kosten van trainingen kunt u hier vinden.

Belangrijk om te weten:

Twee/drie clubdiensten per halfjaar

Ieder seniorlid bij TV Tanthof wordt geacht ieder halfjaar een aantal clubdiensten te verrichten, in de vorm van het draaien van bardiensten. Op dit moment betreft dit 2 of 3 diensten van ieder 4 uur per halfjaar.

Korting op lidmaatschap bij automatische incasso

Leden die hun contributie via automatische incasso in één termijn betalen krijgen een korting van € 8,00. Heb je nog geen toestemming afgegeven voor automatische incasso, dan kun je die verlenen aan de penningmeester.

Lidmaatschapsduur, automatische verlenging en opzegging

Lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zonder schriftelijke afmelding voor 1 december wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Als men na 1 januari lid wordt, zal de contributie naar evenredigheid worden aangepast.

Opzeggen is alleen mogelijk per e-mail (ledenadministratie@tvtanthof.nl) of via de website vóór 1 december.

Wijziging lidmaatschap en persoonlijke gegevens

Een wijziging van persoonsgegevens kunt u per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie. Ook verzoeken met betrekking tot slaaplidmaatschap of wijziging van de lidmaatschap moeten altijd per e-mail gebeuren aan de ledenadministratie.

Aanmelden bij de KNLTB en verlies KNTLB pas

Elk nieuw lid wordt door de ledenadministratie aangemeld bij de KNLTB.

Bij verlies van het KNLTB tennispas kunt u een nieuwe aanvragen door een e-mail te versturen aan de ledenadministratie.

Slaaplidmaatschap vanwege blessure of ziekte

Als je door fysieke omstandigheden (blessure, ziekte) langdurig (minimaal een halfjaar) niet in staat bent om te tennissen, kun je een verzoek indienen om slaaplid te worden. Deze aanvraag stuur je per e-mail naar de ledenadministratie en gaat in op de eerste dag van de maand na melding voor een periode van een halfjaar of een veelvoud daarvan.

Tijdens het slaaplidmaatschap wordt de contributie opgeschort. Alle clubdiensten dienen te worden vervuld. Alleen als dat fysiek onmogelijk is, kan ontheffing van de clubdienst worden verleend.

Indien men binnen de halfjaarlijkse periode weer wil tennissen, zal deze periode met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht. 

Delftpas en vergoedingen van de gemeente Delft

Korting op het lidmaatschap is mogelijk via de Delftpas.

In sommige gevallen is het mogelijk om een deel van het lidmaatschap vergoed te krijgen van de gemeente Delft bij een minimum gezinsinkomen. Om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt klikt u hier.  

Reglement TV Tanthof

Het reglement is hier te vinden.

 

Lidmaatschap Overzicht