Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v. *
Vragen
Lidmaatschapskeuze
Zomer Challenge *
* Maak een keuze voor een lidmaatschap
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TV Tanthof om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om de jaarlijkse contributie van bovenstaand IBAN af te schrijven indien ik na de zomerchallenge aan geef lid te worden.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
 
Akkoord Persoonsgegevens
*Ik heb kennis genomen van het Privacy statement en geef toestemming om mijn persoonsgegevens
te verwerken voor het uit kunnen voeren van het lidmaatschap.
*Indien lid jonger dan 18 is geeft zijn/haar ouder/toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te
Indien lid jonger dan 18 is geeft zijn/haar ouder/toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te
 
Akkoord reglement
*Ik ben akkoord met het Baan- en clubdienstreglement TV Tanthof
 
Lidmaatschap eindigt op 30 september van het lopende jaar
Opmerking