Als de banen zijn afgekeurd

Wat als de banen zijn afgekeurd? Gedurende de periode dat banen afgekeurd zijn is er in principe geen bardienst in het clubgebouw. Als u clubdienst heeft hoeft u dus niet te komen.

Namens de onderhoudscommissie het volgende bericht.

Als de banen zijn afgekeurd, dan kan je dat zien aan de onderkant van de website. Er is dan een rode balk te zien met de banen zijn dicht. 

Het spelen op banen waarop nog sneeuw, ijs of plassen liggen is niet toegestaan. Dit kan leiden tot onherstelbare schade aan de tennisbanen. Ook het verwijderen van sneeuw en plassen is op geen enkele wijze toegestaan, hiermee wordt namelijk ook het zand op de banen verwijdert.

De verantwoordelijkheid voor het afkeuren van de banen ligt bij de voorzitter van de onderhoudscommissie. Het afkeuren van de banen leidt soms tot onbegrip. Als de dooi is ingetreden en de zon is weer gaan schijnen lijkt alles er weer perfect bij te liggen. Toch kan het voorkomen dat de banen zijn afgekeurd.

Daarom hier nog wat achtergrondinformatie. Wanneer de temperatuur onder de 4 graden celcius komt, bevriest het water in de grond. De grond is meestal niet verzadigd met water, maar er is toch altijd voldoende vocht aanwezig om de ondergrond hard te laten worden. In principe kan er gespeeld worden, en meestal gebeurt dat ook. Anders wordt het wanneer de dooi intreedt.  Allereerst ontdooit het water in de bovenste laag, omdat daar de zon direct op schijnt. Daaronder blijft het ijs nog aanwezig.

De banen drijven nu een aantal dagen op een waterlaagje. Het is dan natuurlijk niet goed om te spelen, hoewel de zon tot een bezoek aan TV Tanthof uitnodigt. Een onhebbelijke eigenschap van water is dat het uitzet als het bevriest, waardoor de leidingen kunnen barsten wanneer deze vol staan met water. Dit wordt duidelijk wanneer het ijs gaat dooien en dan worden de barsten in de leidingen zichtbaar. Hierdoor komt de kunstgrasmat los te liggen van de ondergrond en ook het contact met de zandkorrels eronder gaat gedeeltelijk verloren. Op een aantal plaatsen zal de bal dan ook nauwelijks opkomen. De oplossing is het walsen van de baan. Als er gewalst is ligt de baan er weer goed bij en wordt het park weer geopend. Als de banen zijn afgekeurd wordt dit gemeld op de website.

Gedurende de periode dat banen afgekeurd zijn is er in principe geen bardienst in het clubgebouw. Als u clubdienst heeft hoeft u dus niet te komen.