Klachtenprocedure

Klachten ten aanzien van het wangedrag van personen en/of andere misstanden worden schriftelijk of per mail bij het dagelijks bestuur ingediend (via de secretaris). De indiener van de klacht krijgt bericht over de wijze waarop de klacht zal worden behandeld en de termijn waarin dit zal gebeuren. Het resultaat van de behandeling wordt uiteindelijk schriftelijk of per mail aan de indiener van de klacht medegedeeld.

Klachten ten aanzien van zaken die onder de verantwoordelijkheid van een commissie vallen worden aan de voorzitter of de secretaris van deze commissie voorgelegd. Bij onbevredigende behandeling kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een klacht bij het dagelijks bestuur van de vereniging worden ingediend. De afhandeling geschiedt dan op de eerder beschreven wijze.

bestuur Overzicht