Stichting Tennispark Tanthof

Naast de tennisvereniging TV Tanthof kennen we de Stichting Tennispark Tanthof. De Stichting is eigenaar van het park, bestaande uit clubhuis, tennisbanen, verlichting en alle overige onroerende goederen op het terrein. De Vereniging huurt het park van de Stichting.

Het Dagelijks Bestuur van TV Tanthof overlegt minimaal één maal per jaar met het Bestuur van de Stichting. Daarnaast is er met name regelmatig overleg van de beide penningmeesters en de verantwoordelijken voor het beheer en onderhoud van het park.