Gedragsregels en vertrouwenspersoon

Gedragsregels

Gedragsregels Grensoverschrijdend gedrag.

De gehele gedragsregels en informatie over vertrouwenspersoon is te lezen in document onderaan deze pagina.

Inleiding 

Als bestuur willen we de zaken binnen TV Tanthof Delft goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt tenslotte een situatie scheppen waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen. Daarbij hoort dat je maatregelen neemt om grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

1. Kaders

Het bestuur van TV Tanthof Delft volgt de kaders en regels gesteld door Centrum Veilige Sport Nederland (onderdeel van NOC*NSF) en de tennisbond (KNLTB). 

2. Grensoverschrijdend gedrag 

Er zijn verschillende categorieen van grensoverschrijdend gedrag:

  • Seksuele intimidatie
  • Discriminatie
  • Intimiderend gedrag / pesten
  • Agressie en geweld
  • Interne criminaliteit

3. Vertrouwenspersoon 

De Vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, verbaal of lichamelijk geweld en die hier met iemand over wil praten. Deze is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen de sportvereniging, maar ook voldoende afstand/professionaliteit heeft om objectief te kunnen oordelen. De vertrouwenspersoon is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.. 

De Vertrouwenspersoon heeft in principe geheimhoudingsplicht, mits de veiligheid van het slachtoffer hierdoor niet in het geding komt.

Bereikbaarheid van de vertrouwenscontactpersoon (gepubliceerd op website van TV Tanthof Delft)

Naam: ….

E-mail: …

Indien er geen vertrouwenspersoon is aangesteld, kan gebruik worden gemaakt van de volgende mogelijkheden :

Downloads:

Over TV Tanthof Overzicht