Clubdienst - aandachtspunten

1.  Overdracht clubdienst na 23:00 uur

Wanneer het 23:00 uur is geweest en de clubdienstmedewerker wil naar huis, dan kan zijn of haar dienst, na het opmaken van de kas, door een van de andere clubleden worden overgenomen als er leden zijn die nog wat langer willen blijven. Er bereiken mij echter geregeld berichten dat het overdragen van de clubdienst niet goed verloopt. Vaak is de clubdienstmedewerker al een kwartier of half uur langer gebleven en dan blijkt er ook nog eens niemand te zijn die de dienst formeel wil overnemen, d.w.z. met naam en handtekening op het formulier. Ik vind dit eerlijk gezegd nogal stijlloos. Met een opmerking als “we regelen het onderling wel” zijn we er niet! Het is al een paar keer voorgekomen dat er helemaal niets “geregeld” is en dat het clubhuis door niemand is afgesloten, met een bezoek van de veiligheidsdienst en een boete tot gevolg. Slechte zaak!

Kom op mensen, wanneer je na 23:00 uur nog even gezellig wil blijven hangen en de clubdienstmedewerker wil naar huis, neem dan je verantwoordelijkheid en neem de dienst op de juiste manier over! Aan de clubdienstmedewerker die hierbij op problemen stuit adviseer ik: verzoek iedereen naar huis te gaan en sluit af. Ik hoop echter dat dat laatste niet meer hoeft voor te komen en ik vertrouw erop dat een eventuele overdracht keurig wordt geregeld. Bedankt voor jullie medewerking!

2.  Lijstje betaalde clubdienstovernemers

In een eerdere nieuwbrief werd besproken wat te doen wanneer je onverhoopt een keer je clubdienst niet kunt draaien. Als een van de mogelijkheden werd vermeld het tegen een vergoeding van € 30,- overdragen aan een van de personen die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. In dit stukje werden ook de namen van deze personen genoemd. Vanaf nu zal een apart lijstje hiervan op de site worden opgenomen onder de menu-optie ‘betaalde overname’.

3.  Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Om ongewenst alcoholgebruik en het rijden onder invloed vanuit sportkantines te voorkomen, heeft de gemeente een bestuursreglement opgesteld, dat is gebaseerd op het naleven van de Drank- en Horecawet. Een van de onderdelen van dit reglement is het benoemen van een kwalificatienorm voor barvrijwilligers, de zgn. IVA-instructie.

In principe dient iedere clubdienstmedewerker deze instructie voor verantwoord alcohol schenken te hebben gevolgd. Je kunt de instructie vinden op de website http://www.nocnsf.nl/IVA. Op deze site kun je kennis opdoen over het belang van de instructie, over alcohol, de alcolholwetgeving en ook over het zonodig nee-verkopen. Erg informatief en nuttig. Vervolgens kun je een test doen. Als je deze met goed gevolg aflegt, wordt per mail een certificaat aan je opgestuurd. Het is de bedoeling dat er straks een lijst ligt van alle clubdienstmedewerkers die deze instructie met succes hebben gevolgd. Dus, als je je certificaat hebt gehaald, geef dat dan even per mail aan mij door.

We lusten zelf ook allemaal van tijd tot tijd wel een drankje, dus… volg de instructie! We rekenen op jullie.

Voor meer informatie over het bestuursreglement kun je je wenden tot het bestuur.

De clubdienstcoördinator

clubdienstcoor@tvtanthof.nl

Clubdienst Overzicht