Tennis Alles-in-1 jeugd

Lid worden via aanmeldformulier

Jeugdlidmaatschap Tennis Alles-in-1

Tennis Alles-in-1 omvat alle kosten voor de competitie, (tennis)activiteiten van de club en een competitieshirt.
De tennistraining bij Tennis Alles-in-1 wordt verzorgd door onze tennistrainer.

Contributie 2024 per jaar: 

Leeftijdscategorie

Tennis Alles-in-1 lidmaatschap

Tennistraining bij Alles-in-1

 

Inclusief

- Tenniscompetitie

- Competitieshirt (max 1x per 2 jaar)

- Tennisactiviteiten

 

Inclusief

- 1x Tennistraining per week 

- Alles-in-1 korting 

Jeugdlid Mini

  t/m 9 jaar

 

€ 79,- 

€ 360,-

- korting € 30,-* 

Jeugdlid

  t/m 16 jaar

 

€ 135,-

€ 360,-

- korting € 30,-* 

Gezinskorting

Voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen geldt de volgende korting:

3 gezinsleden € 45,-  totale korting

4 gezinsleden € 65,-  totale korting

5 gezinsleden € 95,-  totale korting

 

* Korting - door de vereniging verstrekt - wordt alleen betaald indien aan competitie wordt deelgenomen.

Jeugdleden kunnen vrij spelen op de banen van 9:00 – 19:00

Nieuwe leden korting op tennistraining

Nieuwe jeugdleden die zich hebben opgegeven voor een lidmaatschap Tennis Alles-in-1, krijgen een korting van 15% op de kosten voor de tennistraining voor het eerste halfjaar. 

Tijdelijk proeflidmaatschap Tennis Alles-in-1

Wil je tennis proberen, dan kun je kiezen voor een tijdelijk Tennis Alles-in-1 lidmaatschap. Na drie maanden loopt het proeflidmaatschap af.  Meer informatie vind je op deze pagina.

Informatie over tennistraining

De tennistrainer van TV Tanthof verzorgt de tennistraining bij Tennis Alles-in-1. Dit is gedurende het gehele schooljaar (sept – aug) 1x per week in een groep van 4 gemiddeld 30-35 weken per jaar. In de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen trainingen. Door organisatie van open clubtoernooien, slecht weer en ziekte van trainer kan de training uitvallen. 

Indeling trainingsgroepen

De trainingsgroepen worden voor het nieuwe schooljaar samengesteld door de trainer. Je voorkeurstijden kun je ieder jaar bekend maken via het voorkeursformulier trainingen op onze site voor eind juli. 

Gratis proeftraining

Via onze trainer is het mogelijk om gratis een tennistraining te proberen: 06-28880049 of mail

Maak Kennis met Tennis jeugd

TV Tanthof organiseert 1 of 2 maal per jaar speciaal voor basisscholieren vanaf 5 jaar Maak Kennis met Tennis. Dit is een serie van 10 introductietrainingen om te proberen of tennis een leuke sport voor jou is. De aanmelding hiervoor vind je hier: link

Belangrijk om te weten:

Korting bij automatische incasso

Leden die hun contributie via automatische incasso in één termijn betalen, krijgen een korting van € 8,00. Heb je nog geen toestemming afgegeven voor automatische incasso, dan kun je die verlenen aan de penningmeester.

Lidmaatschapsduur, automatische verlenging en opzegging

Lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zonder schriftelijke afmelding voor 1 december wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Als men na 1 januari lid wordt, zal de contributie naar evenredigheid worden aangepast.

Opzeggen is alleen mogelijk per e-mail (ledenadministratie@tvtanthof.nl) of via de website vóór 1 december.

Wijziging lidmaatschap en persoonlijke gegevens

Een wijziging van persoonsgegevens kunt u per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie. Ook verzoeken met betrekking tot slaaplidmaatschap of wijziging van de lidmaatschap moeten altijd per e-mail gebeuren aan de ledenadministratie.

Aanmelden bij de KNLTB en verlies KNTLB pas

Elk nieuw lid wordt door de ledenadministratie aangemeld bij de KNLTB.

Bij verlies van het KNLTB tennispas kunt u een nieuwe aanvragen door een e-mail te versturen aan de ledenadministratie.

Slaaplidmaatschap vanwege blessure of ziekte

Als je door fysieke omstandigheden (blessure, ziekte) langdurig (minimaal een halfjaar) niet in staat bent om te tennissen, kun je een verzoek indienen om slaaplid te worden. Deze aanvraag stuur je per e-mail naar de ledenadministratie en gaat in op de eerste dag van de maand na melding voor een periode van een halfjaar of een veelvoud daarvan.

Tijdens het slaaplidmaatschap wordt de contributie opgeschort. 

Indien men binnen de halfjaarlijkse periode weer wil tennissen, zal deze periode met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht. 

Delftpas en vergoedingen van de gemeente Delft

Korting op het lidmaatschap is mogelijk via de Delftpas.

In sommige gevallen is het mogelijk om een deel van het lidmaatschap vergoed te krijgen van de gemeente Delft bij een minimum gezinsinkomen. Om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt klikt u hier.  

Reglement TV Tanthof

Het reglement is hier te vinden.

Lidmaatschap Overzicht