Reglement Tennistraining

Februari 2020

Voor vragen over dit reglement kunnen TV Tanthof leden terecht bij:

Walter Knulst - Voorzitter TV Tanthof

Greta Hesseling - Voorzitter Technische Commissie

Paulien Goeman - Voorzitter Jeugdcommissie

Ramon de Vries - Tennistrainer TV Tanthof

Algemeen

Tennistrainer

De tennistrainingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer van TV Tanthof. 

Er mogen geen tennislessen gegeven worden anders dan door een trainer die een contract heeft met de stichting en de vereniging.

De hoofdtrainer kan indien nodig trainingen laten geven door anderen onder zijn verantwoordelijkheid.

Koppeling lidmaatschap TV Tanthof

Voor het deelnemen aan tennistrainingen is een lidmaatschap van TV Tanthof vereist, uitgezonderd gratis proeflessen en aspirantleden. 

Trainingen voor aspirantleden

Voor aspirantleden is het mogelijk om eenmalig een trainingsserie zonder lidmaatschap te volgen indien er voldoende ruimte beschikbaar is in het trainingsschema, maar leden hebben voorrang.

Gratis proeftraining

Via onze trainer is het mogelijk om gratis een tennistraining te proberen. 

Aanmelden voor trainingen

Via een formulier op onze website kun je je aanmelden voor trainingen.

De deelnemers gaan een overeenkomst aan met de hoofdtrainer van TV Tanthof.

Geschillen

In alle zaken waarin het reglement tennistraining niet voorziet, beslist het bestuur van TV Tanthof.

Jeugdleden

Tennistraining bij Tennis Alles-in-1 lidmaatschap.

Tennistraining voor de jeugd loopt per schooljaar van 1 september tot 1 augustus.

Tennistraining is gedurende het schooljaar 1x per week een uur training in een groep van 4 of 5 deelnemers, gemiddeld 30-35 weken per jaar. 

De duur van de training wordt afgestemd op het aantal deelnemers. 

In de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen trainingen. 

Door organisatie van (open) clubtoernooien, slecht weer en ziekte van de trainer kan de training uitvallen.  

Indeling trainingsgroepen

De trainingsgroepen worden voor het nieuwe schooljaar samengesteld door de trainer. Ieder jaar voor eind juli kun je je voorkeur voor de gewenste tijd bekend maken via het voorkeursformulier op onze site.

Verhinderingen

Bij ziekte, blessure of verhindering van de deelnemer wordt geen contributie terugbetaald. Indien mogelijk kan een tennistrainer aanbieden de training in een andere groep in dezelfde week in te laten halen. De deelnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

Bij langdurige ziekte of blessure van de deelnemer – drie maanden of langer – kan een verzoek tot restitutie van (een deel van) de contributie worden gedaan.

Bij ziekte, blessure of verhindering van de tennistrainer, zal in principe de training komen te vervallen. 

Betalingen

De betaling van het tennistraining vindt direct plaats aan de trainer Ramon de Vries. De betaling geschiedt in principe in twee termijnen per jaar: september en februari.

Seniorleden

Aanmelden voor trainingen

Via een formulier op onze website kun je je aanmelden voor trainingen.

De deelnemers gaan een overeenkomst aan met de hoofdtrainer van TV Tanthof.

Indeling

Op basis van de aanmelding zal de trainer in overleg een tijdstip bepalen voor de training. Dit kan individueel zijn of in een groep. 

Verhinderingen

Bij ziekte, blessure of verhindering van de deelnemer wordt geen contributie terugbetaald. Indien mogelijk kan een tennistrainer aanbieden de les in een andere groep op een ander tijdstip in te laten halen. De deelnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

Bij langdurige ziekte of blessure van de deelnemer – drie maanden of langer – kan een verzoek tot restitutie van (een deel van) de contributie worden gedaan.

Bij ziekte, blessure of verhindering van de tennistrainer zal in principe de training worden doorgeschoven naar een later tijdstip die in overleg wordt vastgesteld. 

Betalingen

Voor de start van de 3e training dient het hele bedrag voor de afgesproken trainingssessie te worden voldaan aan de hoofdtrainer. 

Tennistraining Overzicht