Uitnodiging ALV 2022

ALV 2022

Alle leden van de tennisvereniging Tanthof Delft zijn uitgenodigd door het bestuur om op donderdagavond 10 maart 2022 om 20:00 de algemene ledenvergadering in het clubhuis bij te wonen. 

ALV - 10 maart 2022 om 20:00

Vanwege de recente versoepelingen zijn we dit jaar weer instaat om de ALV in het clubhuis te organiseren. Iedereen is welkom om die avond te luisteren naar de plannen van het bestuur en de commissies en daarover vragen te stellen. We stellen ook iedereen in de gelegenheid om zijn of haar inbreng te geven in de rondvraag aan het einde van de ALV. 

Vragenstellen graag vooraf aan de ALV

We publiceren de stukken van de ALV - o.a. jaarverslag met financiële rapportage en begroting - 2 weken voorafgaand op 10 maart, zodat alle leden de tijd hebben om vragen al vooraf te stellen via de mail naar bestuur@tvtanthof.nl. De antwoorden op deze vragen zullen proberen te beantwoorden tijdens de ALV.

Agenda ALV - meer ruimte voor interactie

We willen graag de interactie met de leden om te weten te komen wat onder onze leden leeft zoals dat vorig jaar lukte tijdens de online ALV. 

De volledige agenda kun je onderaan downloaden of hier lezen.

Financiën van de vereniging

De beperkingen en sluiting van het tennispark en clubhuis hebben grote invloed gehad op de inkomsten van de club. Gedeeltelijk is dat gecompenseerd door meer contributies en minder inkoop door de lange sluiting van het clubhuis. De penningmeester zal de details toelichten en ook de begroting van 2022 presenteren.

Het gehele jaarverslag inclusief de financiële rapportage en begroting kun je onderaan downloaden (vanaf  24 februari).

Voorstel wijzigingen aantal clubdiensten

Het bestuur heeft een voorstel om het aantal clubdiensten (tijdelijk) te wijzigen om voldoende bezetting te behouden bij de huidige terugloop van het aantal leden. De leden kunnen tijdens de ALV aangeven of ze hiermee instemmen.

Nieuwe en herverkiezing bestuursleden

Conform de statuten treedt de voorzitter af na een termijn van 3 jaar. Het bestuur vraagt de ALV om de herverkiezing van Walter Knulst als voorzitter te accorderen.

Voor de huidige vacature van algemeen bestuurslid draagt het bestuur Paulien Goeman voor. 

Stukken ALV

Onderaan de agenda staan de stukken voor de ALV 2022.

Kom naar de ALV en deel je mening!

We hopen dat veel leden de moeite willen nemen om deel te nemen aan de ALV en mee te denken over de verschillende onderwerpen. Jouw mening vinden wij belangrijk.

Het is een goede gewoonte om niet vrij te spelen tijdens de ALV. 

Archief Nieuws Overzicht