2017: Wat vliegt de tijd!

Storm, hagel en sneeuw, dé ingrediënten om onze binnen activiteiten weer extra onder de aandacht te brengen. Onze Kerstbrunch, de klaverjasavond en natuurlijk onze nieuwjaarsreceptie. Tot slot nog een laatste woord van onze penningmeester Peter van der Knaap, met een toelichting over onze contributie en lidmaatschappen. Veel leesplezier!

Onze winteractiviteiten

De donkere dagen voor Kerst zijn weer aangebroken. Een tijd van bezinning, gezin, familie of gewoon tot jezelf komen en even niks. Ieder vult het in zoals het hem of haar past. Ook op onze club besteden we aandacht aan gezamenlijke activiteiten.

 

De traditionele Kerstbrunch die op initiatief van onze tossers dit jaar op vrijdag 15 december wordt georganiseerd. Start is om 11:30 uur en inschrijven kan in ons clubhuis op het mededelingenbord. Ook dit jaar heeft onze vereniging besloten deze activiteit te sponsoren, zodat er ‘slechts’ een eigen bijdrage van € 10 wordt gevraagd.

 

Ons ‘kaarten duo’ Peter en Piet gaan weer een gezellige en met prijzen overladen klaverjasavond organiseren op vrijdagavond 15 december vanaf 19:30 uur. Ook hiervoor kun je je nog inschrijven in ons clubhuis op het mededelingenbord.

 

En als goed begin van het nieuwe jaar heffen we natuurlijk weer gezamenlijk het glas tijdens onze nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari om 16:00 uur. Je komt toch ook?!

 

De contributie voor 2018

De contributiebedragen zijn in vergelijking met vorig jaar niet gestegen. Integendeel, zoals op de ALV is besloten, hebben we de familiekorting (de kortingsregeling bij een gezinslidmaatschap) sterk verhoogd en hebben we het studentenlidmaatschap en de contributie voor jeugdleden tussen 17 en 21 jaar verlaagd naar € 120,00. Voor degenen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, geldt de korting bij betaling ineens en zij hebben ook de mogelijkheid in 2 termijnen te betalen. Voor degenen die geen machtiging afgeven, geldt geen korting en kan er niet in termijnen betaald worden.

 

De contributiebedragen zijn als volgt:

 

Soort lid

 

Betaling zonder incasso

Betaling ineens (bedragen gelden alleen bij

automatische incasso)

Betaling in 2 termijnen, per keer (bedragen gelden alleen bij automatische incasso

Senior (vanaf 21 jaar)

€ 204,00

€ 197,00

€ 102,50

Bestaand daglid

€ 174,00

€ 167,00

€  87,00

Mini-jeugdlid

€  70,00

€  63,00

€  35,00

Jeugdlid/student

€ 120,00

€ 113,00

€  60,00

 

Kortingsregeling gezin 

Extra voordelige lidmaatschappen voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Bij 3 gezinsleden geldt een korting van € 40,00, bij 4 gezinsleden € 60,00 korting en bij 5 gezinsleden € 90,00 korting. In het factuurbedrag is de korting al verwerkt.

 

Betaling ineens 

Bij de op de factuur vermelde contributiebedragen is de korting verrekend. De contributie dient uiterlijk op 31 december 2017 op ING rekeningnummer NL30INGB0001534602 ten name van Tennisvereniging Tanthof Delft te zijn bijgeschreven onder vermelding van je debiteurnummer en factuurnummer, zoals vermeld op bijgaande factuur.

 

Betaling in 2 termijnen

Bij betaling van de contributie in 2 termijnen (dit kan alleen als er een machtiging voor automatische incasso is afgegeven) vervalt de korting. Bij te late betaling kunt u helaas niet vanaf 1 januari van de tennisbanen gebruik maken; uw KNLTB-pas, waarmee u afschrijft op het elektronisch afhangbord, wordt dan tijdelijk geblokkeerd.

 

Automatische incasso

Bij betaling ineens zal de incasso plaatsvinden op of rond 31 december a.s.. Bij betaling in 2 termijnen zal de 1ste termijn op of rond 31 december 2017 worden geïncasseerd en de 2de termijn op of rond 30 juni 2018.

 

Vergeet u bij de betaling niet uw debiteurnummer en factuurnummer zoals aangegeven op de factuur te vermelden.

 

Lidmaatschappen TV Tanthof 2018

Op basis van de hierboven toegelichte contributies is ons overzicht aan lidmaatschappen ook aangepast. Wil je deze bekijken dan kun je hiervoor naar onze WEBSITE toegaan.

 

Tot slot 

In de maand oktober zijn we al aan de slag gegaan met de plannen voor het jaar 2018. De 2 besturen (van de Stichting en van de Vereniging) hebben hiervoor ook al om de tafel gezeten. We hebben daarbij afgesproken dat we de samenwerking willen intensiveren, met respect voor ieders verantwoordelijkheid. Alle commissies hebben hun eerste input geleverd en in december / januari zal dit verder concreet gemaakt worden, zodat we in maart 2018 tijdens onze ALV deze plannen weer met trots aan jullie zullen presenteren.

 

Tot slot wil ik iedereen in alle opzichten bijzondere, warme en liefdevolle feestdagen toewensen en noteer alvast in de agenda: zondag 7 januari 16:00 uur. Wij kunnen dan tijdens de nieuwjaarsborrel het glas heffen op het nieuwe jaar dat voor ons ligt!

 

Namens het hele bestuur,

Marius, Jos, Peter, Martin en Jos

Archief Nieuws Overzicht