Iedereen mag weer tennissen

Informatie over de maatregelen die gelden om weer te mogen tennissen vanaf dinsdag 12 mei 2020.

31-5-2020

Goed nieuws!! De versoepelingen worden steeds een stapje verder doorgevoerd. Er mag steeds meer.  

Maar ik wil alle leden vragen de informatie hieronder goed door te lezen voordat je naar de tennisclub komt. 

Hieronder staat beschreven welke maatregelen zijn genomen en waaraan iedereen zich moet houden om op een verantwoorde manier te kunnen tennissen en trainen.

Het complete overzicht is hier te vinden.

Richtlijnen

We volgen als vereniging alle richtlijnen die zijn opgesteld door RIVM, NOC*NSF, KNLTB en gemeente Delft. 

Toezichthouders

Tijdens de jeugdtrainingen is er altijd een toezichthouder aanwezig die er op toeziet dat de regels worden nageleefd. De toezichthouders zijn de tennistrainer en leden van de jeugdcommissie.

Corona-aanspreekpunt

Indien er vragen zijn over de Corona-maatregelen, kun je je richten tot Paulien Goeman: mail.

Tennis onder voorwaarden

Tennissen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Iedereen houdt zich aan de hygiëne regels en vanaf 13 jaar ook aan de 1,5 meter regel.
 • Vooraf online een baan reserveren is verplicht voor alle leeftijden.
 • Kom kort van te voren pas naar de tennisclub en verlaat na het spelen zo snel mogelijk het terrein. 
 • Hieronder staat het maximaal aantal spelers per baan dat is toegestaan:

jeugd
t/m 12 jaar
max 4 per baan onder toezicht 
tijdens jeugdtrainingsuren
jeugd
t/m 18 jaar
max 4 per baan onder toezicht 
tijdens jeugdtrainingsuren
senioren
vanaf 19 jaar
max 4 per baan geen beperkingen

Online baanreserveren

De duur van het afhangen is verlengd zodat iedereen een ronde kan spelen en daarna naar huis kan gaan. In deze fase is het niet de bedoeling om te blijven wachten totdat er een nieuwe baan vrijkomt. We willen daarmee voorkomen dat er te veel zich bevinden om de tennisclub.

Via het online reserveren kan er baan worden afgehangen tot 7 dagen vooruit. Pas nadat de reserveringstijd is verstreken, kan er een volgende reservering worden geplaatst in het systeem. 

  speelduur
Singlespel 1 uur
Dubbelspel 1,5 uur

Om een baan te kunnen reserveren volgt hier een korte instructie voor op onze website:

 • Ga naar Home >> MijnTVT (eerst inloggen) >> Online baanreserveren
 • Kies je tegenstander, staat de naam er niet bij type dan in eerste lege veld onderaan
 • Ga naar Overzicht
 • Kies Dag en Baan
 • Reserveer
 • Bij Home >> MijnTVT >> Afhangbord kun je de bezetting bekijken.

Meer informatie kun je hier vinden.

Verplichte looproute

 • Kom kort van te voren (ongeveer 5 min) naar de tennisclub.
 • Vanaf parkeerplaats of fietsenstalling loop naar een plek om te wachten totdat de vorige spelers veilig de baan hebben kunnen verlaten. Voor baan 1 op terras en voor overige banen op de bankjes langs het pad. Neem voldoende afstand hier met je tegenspeler.
 • Wacht totdat de vorige spelers veilig de baan hebben kunnen verlaten met in acht name van de 1,5 meter regel. Dan kun je de baan betreden.
 • Na het verlopen van je reservering moet je zo snel mogelijk de baan en het tennispark verlaten. Het is niet toegestaan te blijven wachten of te blijven kijken naar andere spelers.

Hygiëne en gedragsregels

Hieronder enkele aanvullende regels:

 • Neem je eigen ballen mee en markeer deze duidelijk.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
 • Zorg dat je voor het sporten thuis naar het toilet gaat. Alleen in uiterste nood kan het toilet op de vereniging worden gebruikt. 
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.
 • Op de tennisbaan tijdens dubbelen houd een racket afstand.
 • Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd.
 • Ga na het spelen direct naar huis.

Voor leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt 1,5 meter afstand

Overal op het terrein en op de tennisbanen geldt voor de leeftijden 13 t/m 18 jaar dat altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden, tenzij je tot hetzelfde huishouden behoord. 

Voor ouders

 • Ouders zijn niet toegestaan op het terrein van de tennisvereniging en worden verzocht niet buiten de poort te wachten tijdens de training.
 • Bereid uw zoon of dochter voor op de geldende regels op de tennisvereniging

Tennistraining

Voor de jeugdtraining hebben we een aparte informatiepagina.

Het is toegestaan om met 4 deelnemers op een baan te trainen met in acht name van de 1,5 meter regel. De tennistrainer houdt hier rekening mee met de specifieke oefeningen.

Trainingsschema

Ramon zal het bestaande trainingsschema handhaven. Omdat er veel weken verloren zijn gegaan, zal Ramon daar waar mogelijk extra trainingen aanbieden in de schoolvakanties. Wellicht dat ook in de zomervakantie trainingen gegeven zullen worden. 

Verplichte looproute voor deelnemers tennistraining

Binnenkomende deelnemers van de tennistraining kunnen wachten op het terras totdat Ramon een seintje geeft dat ze zicht naar de tennisbaan kunnen begeven nadat de vorige groep de tennisbaan heeft verlaten en ter hoogte van de fietsenstalling is aangekomen. Op het terras moet 1,5 meter afstand worden gehouden voor de leeftijden 13 t/m 18 jaar.

Ga na afloop van de tennistraining direct naar huis.

Extra zeeppompje

Bij de buitenkraan bij baan 1 staat een tafel met papierenhanddoeken en bij de deur van het ballenhok hangt een zeepdispenser. Zowel vooraf en na het tennissen kan hier gebruik van worden gemaakt. 

Clubhuis en terras gesloten

Het clubhuis en terras is tot 1 september gesloten en daarom geen clubdienst en verkoop van eten en drinken. De toiletten zijn bereikbaar en dienen zo beperkt mogelijk gebruikt te worden. 

Het terras mag alleen worden gebruikt om kort te wachten totdat de tennistraining begint of je reservering op baan 1 vrij komt om zo de vertrekkende speler alle ruimte te geven. Er staan sinds 1 juni een beperkt aantal stoelen en tafels voor spelers om te rusten tijdens een speelronde van het tossen. De plekken van de tafel zijn duidelijk gemarkeerd op de grond. 

Minibaan

Tennissen op de minibaan is toegestaan tijdens de openingstijden na het aanmelden bij Ramon:

 • Jeugd tot en met 12 jaar: maximaal 4
 • Jeugd tot en met 18 jaar: maximaal 2
 • Volwassen vanaf 19 jaar: maximaal 2

Vragen

Voor vragen kun je terecht bij:

Tennistrainer Ramon de Vries: tennisramon@hotmail.com

Technische Commissie: technischcie@tvtanthof.nl 

Jeugdcommissie: jeugdcie@tvtanthof.nl 

 

Archief Nieuws Overzicht