Herstart tennistoss

Tossen

Tossen wordt weer opgestart. Wel aanmelden vooraf via Whatsapp. En komende week voor het laatst op de oude ondergrond.

Verdere versoepeling met betrekking tot de Corona-maatregelingen!

Goed nieuws!

Vanaf 1 juni worden de maatregelingen, die gelden op en rond de tennisbaan weer iets meer versoepeld. Onder bepaalde voorwaarden, die de gemeente stelt mag er weer op woensdagochtend en -avond en vrijdagochtend getost worden en mag het terras gebruikt worden om te rusten tussen de speelrondes in. 

Tossen met aanmelding

Voor het tossen zullen banen worden geblokkeerd door de technische commissie op het afhangbord. In plaats daarvan is het verplicht je aan te melden via een Whatsapp-groep. Je kunt hieronder lezen hoe dat werkt. Op deze manier kan iedereen komen tossen zonder af te hangen met een vaste partner. 

We beginnen komende week op woensdag 3 juni en vrijdag 5 juni met deze wijze van tossen. Omdat de banen vanaf 8 juni vervangen gaan worden is het dus tevens een soort afscheid van de oude banen.

Dus alleen degenen, die zich daadwerkelijk voor 3 juni of voor 5 juni hebben aangemeld mogen mee tossen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

  • Er worden drie Whatsapp-groepen aangemaakt. Eén voor de woensdagochtend, één voor de woensdagavond en één voor de vrijdagochtend.
  • De leden kunnen van te voren aangeven of ze in één of meerdere van deze groepen geplaatst willen worden. Zij kunnen dit doen door een Whatsapp-bericht of een mail naar mij te sturen inclusief 06-nummer: ghesseling@casema.nl In het bericht graag aangeven in welke Whatsapp-groep je geplaatst wil worden.
  • Per week moet je opnieuw aanmelden in de desbetreffende app-groep als je wilt komen tossen.
  • De eerste die zich aanmeldt is nr. 1, de tweede is nr. 2 en zo verder. Dus stuur een bericht met: "1- Naam speler" en dan doortellen zodat we makkelijk kunnen tellen. 
  • Er kunnen op woensdagochtend maximaal 20 leden meedoen en op woensdagavond en vrijdagochtend maximaal 16.
  • Als er toch meer leden mee willen doen zal bekeken worden of er met 2 groepen gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld de eerste 20 van 9.00 uur tot 10.30 uur en de 2de groep van 10.30 uur tot 12.00 uur. Of dit nodig is zal de praktijk uitwijzen.
  • Er worden zoals gebruikelijk partijtjes van een half uur gespeeld waarna er gewisseld wordt van samenstelling. Dit gebeurt op de gebruikelijk wijze van kaartjes schudden

Terrasgebruik als algemene buitenruimte om te rusten zonder verkoop

Om de te zorgen dat iedereen voldoende afstand kan houden op en rondom de banen gaan we het terras inrichten om tussen of tijdens een speelronde te kunnen rusten. Zo moeten de tafels en stoelen 1,5 meter uit elkaar staan en zijn er maximaal 20 stoelen.

Er wordt door Ger de Graaf een bepaalde opstelling gemaakt, die niet veranderd mag worden.

Voor de duidelijkheid: er mag in ieder geval tot 1 juli geen gebruik gemaakt worden van het clubhuis, er is geen clubdienst en er mag ook niets verkocht worden. Tevens blijft de stelregel gelden dat iedereen pas kort van te voren naar de tennisclub komt en na afloop van het tennis niet blijft hangen. 

 

Laatste Nieuws overzicht